Płatności i faktury

Nasze salony pozostają otwarte. Znajdź najbliższy czynny salon na mapie

Płatności i faktury

Zachęcamy do zapoznania się z krótkim filmem instruktażowym. 

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Jakich informacji Ci zabrakło?

Twoja opinia została wysłana. Dziękujemy za wsparcie.
Więcej

Dzieje się tak, ponieważ do pierwszej faktury doliczany jest szereg kosztów. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do zapoznania się z dokładną informacją.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Jakich informacji Ci zabrakło?

Twoja opinia została wysłana. Dziękujemy za wsparcie.
Więcej

Wyślij ze swojego numeru bezpłatnego SMS`a o treści TAK na numer 80155.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Jakich informacji Ci zabrakło?

Twoja opinia została wysłana. Dziękujemy za wsparcie.

Wpłać kwotę otrzymaną w wiadomości SMS przed blokadą
lub
kwotę zaległości uzyskasz w Automatycznym Serwisie dzwoniąc pod 608966 (Klient Prywatny) lub 608955 (Klient Biznesowy)
lub
sprawdź kwotę w Mój T-Mobile i skorzystaj z linku do szybkiej wpłaty.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Jakich informacji Ci zabrakło?

Twoja opinia została wysłana. Dziękujemy za wsparcie.

Kwotę do zapłaty w danym miesiącu znajdziesz na pierwszej stronie faktury w pozycji A+B+C Twoja kwota do zapłaty oraz na druku polecenia przelewu i ponad nim.

Posiadając nadpłatę lub niedopłatę w pozycji C Stan konta z poprzedniego okresu rozliczeniowego zostanie ona automatycznie uwzględniona w kwocie do zapłaty (nadpłata pomniejsza kwotę do zapłaty, natomiast niedopłata powiększa kwotę do zapłaty). Jeżeli nie występowałeś o zwrot (w przypadku nadpłaty) lub nie oczekujesz na zaksięgowanie spóźnionej wpłaty (w przypadku niedopłaty) - prosimy o opłacenie kwoty z pozycji A+B+C.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Jakich informacji Ci zabrakło?

Twoja opinia została wysłana. Dziękujemy za wsparcie.

Zwrot nadpłaty jest możliwy, jeżeli na wszystkich Twoich kontach abonenckich nie ma zaległych zobowiązań.

Pamiętaj, że jeżeli pozostajesz naszym klientem, kwota do zapłaty wskazana na kolejnym miesięcznym rozliczeniu zostanie automatycznie pomniejszona o kwotę nadpłaty. W przypadku regulowania płatności za pomocą polecenia zapłaty lub stałego zlecenia obciążania rachunku bankowego, rozliczenie nadpłaty dokonane zostanie automatycznie przy najbliższej płatności za fakturę miesięczną.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Jakich informacji Ci zabrakło?

Twoja opinia została wysłana. Dziękujemy za wsparcie.
Więcej

W wybranych ofertach o nazwach JUMP lub JUMP ProFirma abonament składa się z dwóch opłat: abonamentu telefonicznego i opłaty za usługę Internetu. Internet nie jest zatem dodatkowo płatną usługą, a jedynie jedną ze składowych Twoich opłat miesięcznych.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Jakich informacji Ci zabrakło?

Twoja opinia została wysłana. Dziękujemy za wsparcie.

Jeśli jesteś naszym nowym klientem, pierwsza faktura po zawarciu umowy wystawiana jest po zakończeniu cyklu rozliczeniowego, do którego zostałeś przypisany automatycznie. Najczęściej będzie to kilka dni od momentu aktywacji numeru.

Jeśli dokupujesz kolejny numer do już posiadanych, faktura obejmująca również nowy numer będzie wystawiona w takim terminie, jak dotychczas.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Jakich informacji Ci zabrakło?

Twoja opinia została wysłana. Dziękujemy za wsparcie.

Podpisałeś umowę z zakupem sprzętu (telefonu, tabletu, laptopa, routera, lub innego urządzenia), za który płacisz w ratach miesięcznych zgodnie z harmonogramem spłat rat, który otrzymałeś wraz z fakturą sprzętową. Kwota raty wraz z abonamentem stanowi Twoje miesięczne zobowiązanie, zgodnie z wybraną ofertą promocyjną i jest umieszczona na rozliczeniu faktury miesięcznej w pozycji B Raty za sprzęt. Raty przyporządkowane do numeru telefonu widoczne są również na szczegółowym ZESTAWIENIE OPŁAT DLA NUMERU XXX XXX XXX.  

Jeżeli nie posiadasz Rat na swoich numerach wówczas kwota w pozycji B wynosi 0,00 zł.

Więcej o ratach przeczytasz tu.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Jakich informacji Ci zabrakło?

Twoja opinia została wysłana. Dziękujemy za wsparcie.

Harmonogram spłaty rat otrzymujesz wraz z fakturą sprzętową, w momencie zawierania lub przedłużenia umowy z zakupem urządzenia (telefonu, tabletu, laptopa, routera, lub innego urządzenia). Daty płatności rat są identyczne z datami i terminami płatności comiesięcznych faktur. Kwota raty wraz z abonamentem stanowi Twoje miesięczne zobowiązanie, zgodnie z wybraną ofertą promocyjną i jest umieszczona na rozliczeniu faktury miesięcznej w pozycji B Raty za sprzęt.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Jakich informacji Ci zabrakło?

Twoja opinia została wysłana. Dziękujemy za wsparcie.

Rachunek szczegółowy w postaci elektronicznej pobierzesz bezpłatnie po zalogowaniu w serwisie Mój T-Mobile. Wybierz zakładkę Płatności i następnie Historia płatności, wyświetli się lista Twoich ostatnich faktur, kliknij na zobacz i pobierz Rachunek szczegółowy.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Jakich informacji Ci zabrakło?

Twoja opinia została wysłana. Dziękujemy za wsparcie.

„Kwota do zapłaty” składa się z wartości A Twoja faktura VAT, pozycji B Raty za sprzęt oraz pozycji C Stan konta z poprzedniego okresu rozliczeniowego.

Jeśli posiadasz nadpłatę lub niedopłatę wynikającą z poprzednich okresów to kwota nadpłaty lub niedopłaty zostanie automatycznie uwzględniona w kwocie do zapłaty (A+B+C).

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Jakich informacji Ci zabrakło?

Twoja opinia została wysłana. Dziękujemy za wsparcie.

Jeżeli wpłata jest przypisywana do różnych dokumentów na koncie klienta (np. faktura miesięczna i rata) to w pozycji C Stan konta z poprzedniego okresu rozliczeniowego będzie tyle pozycji z opisem „wpłata” do ilu dokumentów przypisano poszczególne części kwoty Twojej wpłaty.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Jakich informacji Ci zabrakło?

Twoja opinia została wysłana. Dziękujemy za wsparcie.

Opłaty są rozliczane w kwotach netto, a podatek VAT naliczany jest raz od sumy opłat za wszystkie usługi danego rodzaju i zaprezentowany na Twojej fakturze.

Na stronach ze szczegółowym rozliczeniem numerów w podsumowaniach pozycji A1, A2 czy A3 dla poszczególnych opłat za usługi w kwotach netto dodajemy również informacyjnie wartość brutto.

Wartość twojego miesięcznego zobowiązania wynikającego z oferty otrzymasz w pozycji A1 Abonamenty i opłaty stałe oraz B Raty za sprzęt (jeśli są one w Twojej ofercie).

Opłaty w pozycjach A2 Naliczenia dodatkowe mają charakter jednorazowy i zależą od zmian na koncie jakie wykonasz oraz realizowanych połączeń poza posiadanymi pakietami.

Natomiast pozycja A3 Inne opłaty dotyczy usług nietelekomunikacyjnych i/lub opłat nieobjętych podatkiem VAT czy też zakupów w sklepach partnerów T-Mobile.

Ze względu na zaokrąglenia podatku VAT do pełnego grosza, suma informacyjnych kwot brutto z pojedynczych pozycji może nieznacznie różnić się od Kwoty brutto do zapłaty. Właściwą jest kwota wskazana w pozycji A+B Kwota do zapłaty.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Jakich informacji Ci zabrakło?

Twoja opinia została wysłana. Dziękujemy za wsparcie.

Na kwotę, na którą umówiłeś się przy zawieraniu umowy lub jej przedłużaniu składają się pozycje z działu A1 Abonamenty i opłaty cykliczne(abonament telefoniczny, opłaty cykliczne za wybrane dodatkowe usługi, rabaty stałe) oraz B Raty sprzętowe (o ile są one w Twojej ofercie).

Pozostałe opłaty wymienione w pozycjach faktury:

  • A2 Naliczenia dodatkowe to opłaty jednorazowe i wynikające np. z przekroczenia posiadanych limitów oraz
  • A3 Inne opłaty to opłaty za usługi nietelekomunikacyjne, opłaty nieobjęte podatkiem VAT czy też zakupy w sklepach partnerów T-Mobile.
Czy ta odpowiedź była pomocna?

Jakich informacji Ci zabrakło?

Twoja opinia została wysłana. Dziękujemy za wsparcie.

Kwota do zapłaty zaprezentowana na fakturze zawiera opłaty dotyczące wszystkich numerów połączonych do danego Twojego konta Klienta w T-Mobile.

Informację o tym ile wynoszą opłaty za każdy z Twoich numerów znajdziesz na stronie trzeciej w pozycji ZESTAWIENIE OPŁAT BRUTTO DLA WSZYSTKICH NUMERÓW.

 

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Jakich informacji Ci zabrakło?

Twoja opinia została wysłana. Dziękujemy za wsparcie.

Usługi Premium i Serwisy WWW/WAP Specjalny to usługi o podwyższonej opłacie np. prenumeraty, gry, filmy, materiały zakupione przez strony www. Na rozliczeniu Twojego numeru przedstawione są jako Wiadomości PREMIUM (tu są zarówno SMSy jak i MMSy Specjalne i Premium).

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Jakich informacji Ci zabrakło?

Twoja opinia została wysłana. Dziękujemy za wsparcie.

Na rozliczeniu Twojej faktury znajdziesz pozycje:

  • ZESTAWIENIE WYKONANYCH POŁĄCZEŃ DLA NUMERU XXX XXX XXX
  • ZESTAWIENIE WYKORZYSTANYCH BEZPŁATNYCH JEDNOSTEK DLA NUMERU XXX XXX XXX

W pierwszym zestawieniu znajduje się informacja ile i z jakich usług korzystałeś i czy któraś z nich była płatna poza posiadanymi pakietami, jest to kolumna W TYM PŁATNYCH.

W zestawieniu drugim znajduje się informacja o wykorzystaniu posiadanych pakietów w zakończonym okresie rozliczeniowym. Szczegółowe informacje o tym, które połączenia rozlicza dany pakiet, znajdują się w Warunkach Oferty Promocyjnej lub Cenniku Twojej taryfy.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Jakich informacji Ci zabrakło?

Twoja opinia została wysłana. Dziękujemy za wsparcie.

Jest to wynikiem zaokrąglenia do pełnych groszy w przypadku doliczania podatku VAT do wartości netto.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Jakich informacji Ci zabrakło?

Twoja opinia została wysłana. Dziękujemy za wsparcie.
Więcej

Opłaty abonamentowe naliczane są za pełny miesiąc z góry. Na pierwszej fakturze po podpisaniu umowy, jej przedłużeniu lub zmianie taryfy, czy zawieszeniu lub odwieszeniu numeru naliczane są proporcjonalne wyrównania opłat abonamentowych za część miesięcznego okresu rozliczeniowego.

  • „Naliczenie…” dotyczy częściowej opłaty abonamentowej lub rabatu za część okresu od włączenia lub zmiany tej usługi do dnia wystawienia faktury
  • „Zwrot…” dotyczy częściowej opłaty abonamentowej lub rabatu za część okresu od dnia wyłączenia do wystawienia bieżącej faktury. Pamiętaj, że na poprzedniej fakturze naliczono opłatę lub rabat za cały miesiąc z góry.

Pozycje „Naliczenie” lub „Zwrot” mają charakter jednorazowy i nie wystąpią w kolejnych miesiącach jeśli nie dokonasz żadnych zmian. Dlatego prezentowane są w pozycji A2 Naliczenia dodatkowe.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Jakich informacji Ci zabrakło?

Twoja opinia została wysłana. Dziękujemy za wsparcie.

Zdecydowana większość opłat dotyczy konkretnego numeru/umowy. Część naliczana jest dla całego Twojego konta a nie dla konkretnego numeru. Właśnie opłaty naliczane do całego konta Klienta znajdują się w pozycji PODSUMOWANIE OPŁAT (bez wskazania numeru telefonu).

Mogą to być opłaty np. za odsetki od przeterminowanych płatności, czy raty za sprzęt nieprzypisane do umowy.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Jakich informacji Ci zabrakło?

Twoja opinia została wysłana. Dziękujemy za wsparcie.

Wybrane pozycje faktury elektronicznej w pliku pdf zostały oznaczone ikoną informacji "i" . Po najechaniu kursorem na ikonę pojawia się opis (dymek) z wyjaśnieniem danej pozycji faktury. Udostępnienie opisów wybranych pozycji faktury ma na celu lepsze zrozumienie usług naliczonych na dokumencie.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Jakich informacji Ci zabrakło?

Twoja opinia została wysłana. Dziękujemy za wsparcie.