Zwrot kaucji

Możesz wystąpić o zwrot kaucji. Jest to kwota środków pieniężnych, wpłacana przez Abonenta do operatora T-Mobile tytułem zabezpieczenia spełnienia świadczeń Abonenta.

Z artykułu dowiesz się:

Zgłoszenie dyspozycji o zwrot kaucji


Czas zgłoszenia dyspozycji o zwrot kaucji jest uzależniony od rodzaju wpłaconej kaucji. Jeżeli wpłaciłeś:


 • kaucję z tytułu uruchomienia roamingu – wnioskować o zwrot możesz, gdy roaming został wyłączony lub gdy opłaciłeś już trzy kolejne faktury na Twoim koncie Klienta albo, gdy kontrakt został zawieszony/deaktywowany
 • kaucję z tytułu przekroczenia limitu kredytowego – wnioskować o zwrot możesz po zapłaceniu faktury, na poczet której kaucja została pobrana lub wnioskować możesz o przeksięgowanie po wpłaceniu różnicy pomiędzy kwotą kaucji a kwotą faktury, na poczet której kaucja została pobrana
 • kaucję weryfikacyjną, zabezpieczającą lub na zabezpieczenie przyszłych należności – wnioskować o zwrot możesz po upływie minimum dwunastu miesięcy od daty wpłaty kaucji lub gdy kontrakt został zawieszony/dezaktywowany

Adnotacja

Ważne: Bez względu na powód wpłacenia kaucji, zwrot jej może być wykonany tylko pod warunkiem, że nie masz zaległości na swoich kontach Klienta.

Sposoby zgłoszenia dyspozycji zwrotu kaucji


Dyspozycję możesz zgłosić do T-Mobile na trzy sposoby:


 • e-mailem - wysyłając na adres boa@t-mobile.pl (tylko w przypadku zwrotu na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty kaucji)
 • pisemnie - wysyłając na adres T-Mobile Polska S.A., Zespół Procesów Operacyjnych - Płatności, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa (zwrot możliwy na rachunek bankowy abonenta lub inny wskazany rachunek bankowy)
 • telefonicznie - kontaktując się z Biurem Obsługi Abonenta (tylko w przypadku zwrotu na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty kaucji)

Dane jakie powinna zawierać dyspozycja zwrotu kaucji


Twoja dyspozycja zwrotu kaucji powinna zawierać następujące informacje:


 • dane Abonenta: imię i nazwisko, nazwa firmy
 • dane kontaktowe Abonenta: numer telefonu do kontaktu lub e-mail
 • numer konta abonenckiego (numer Klienta) i numer telefonu Abonenta, na który zawarto umowę lub dowód wpłaty kaucji, w przypadku gdy nie doszło do podpisania umowy
 • kwotę do zwrotu
 • numer rachunku bankowego, na który ma być wykonany zwrot oraz imię i nazwisko właściciela rachunku
 • podpis Abonenta zgodny z podpisem na umowie (w przypadku pisma o zwrot kaucji lub skanu pisma)

Czy ten artykuł był pomocny?

Dodatkowe informacje

 • Zwrotu kaucji możemy dokonać tylko wtedy, gdy na Twoich kontach nie ma zadłużenia lub gdy masz na koncie niespłaconą fakturę, ale nie minął jeszcze jej termin płatności.

 • Tak, jeśli termin wymagalności kaucji upłynął to możesz zlecić zamianę kaucji na wpłatę w celu wykorzystania tej wpłaty do rozliczenia faktur. Dyspozycja przeksięgowania powinna zawierać:


  • wskazanie numeru konta Klienta, dla którego wpłacono kaucję
  • wskazanie numeru konta Klienta, na które ma być wykonane przeksięgowanie, w przypadku, gdy jest ono inne niż konto, dla którego wpłacono kaucję
  • kwotę kaucji
  • podpis Abonenta zgodny z umową (w przypadku wysyłania pisma lub skanu pisma)
 • Zwroty realizowane są maksymalnie w ciągu 30 dni od daty złożenia poprawnej dyspozycji.

 • Tak, jest taka możliwość. Realizujemy zwroty na rachunek bankowy wskazany przez Klienta inny niż ten, z którego wpłata do T-Mobile dotarła, z zastrzeżeniem, że taka dyspozycja wymaga pisemnej formy zgłoszenia. W piśmie musi być podpis Abonenta zgodny z podpisem na umowie.

 • Tak, jest taka możliwość. Realizujemy zwroty w formie przelewu zagranicznego. W takim przypadku konieczne jest złożenie dyspozycji zawierającej:


  • dane Abonenta: imię i nazwisko, nazwa firmy
  • dane kontaktowe Abonenta: numer telefonu do kontaktu lub e-mail
  • numer konta abonenckiego (numer Klienta) i numer telefonu Abonenta, na który zawarto umowę
  • kwotę do zwrotu
  • numer rachunku bankowego w formacie IBAN, na który na być dokonany zwrot nadpłaty
  • kod BIC (SWIFT)
  • nazwę banku
  • podpis Abonenta zgodny z podpisem na umowie (w przypadku pisma o zwrot kaucji lub skanu pisma)

  Pamiętaj, że możesz zostać obciążony przez Bank prowizją za realizacje przelewu zagranicznego.

Potrzebujesz kontaktu z konsultantem?

Znajdź salon