RODO

Kilka słów o Ochronie Danych

T-Mobile Polska S.A., jako jeden z najdłużej działających podmiotów na rynku telekomunikacyjnym w Polsce, podchodzi priorytetowo do kwestii związanych z bezpieczeństwem informacji i danych osobowych swoich Klientów. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby nasze rozwiązania odpowiadały najwyższym standardom bezpieczeństwa informacji, a przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (zwanym dalej „RODO”). Dla zapewnienia transparentności przetwarzania Państwa danych osobowych, poniżej przekazujemy informacje na temat zasad ich przetwarzania i ochrony.

Administrator Danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest T-Mobile Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa („T-Mobile”).

Kontakt w sprawach Ochrony Danych Osobowych

Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za  pośrednictwem dowolnego kanału komunikacji:


wysyłając e-mail na adres:

– BOA@t-mobile.pl - w przypadku Klientów Abonamentowych

– BOU@t-mobile.pl – w przypadku Klientów Prepaid


 telefonicznie pod numerem:

– 602 900 000 – w przypadku Klientów Abonamentowych

– 602 960 200 – w przypadku Klientów Prepaid 


wysyłając wiadomość poprzez stronę T-Mobile: (po zalogowaniu),


przez aplikację mobilną (Mój T-Mobile)


wysyłając na adres korespondencyjny:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12,

02-674 Warszawa.


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Anna Hermanowicz.


Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@t-mobile.pl

lub na adres pocztowy:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.Zmiana ustawień dotyczących cookies