Ochrona bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych. Zagrożenia