Wpłata kaucji

Kaucja to kwota środków pieniężnych, wpłacana przez Abonenta do operatora T-Mobile tytułem zabezpieczenia spełnienia świadczeń Abonenta. Nie ma charakteru zaliczki ani przedpłaty na poczet jakichkolwiek należności operatora i jest zdeponowana na wyodrębnionym, nieoprocentowanym rachunku bankowym operatora.

Z artykułu dowiesz się:

Sytuacje w których możesz zostać poproszony o wpłatę kaucji


  • uruchomienie roamingu
  • przekroczenie limitu kredytowego
  • konieczność pobrania kaucji weryfikacyjnej
  • konieczność pobrania kaucji zabezpieczającej
  • zabezpieczenie przyszłych należności

Dokonanie wpłaty kaucji


Kaucję możesz wpłacić przelewem bankowym w Banku (poprzez bankowość internetową, w placówce) lub na Poczcie. Do wykonania przelewu kwoty kaucji potrzebujesz:


  • numer rachunku bankowego odbiorcy wpłaty - czyli indywidualny 26-cyfrowy numer rachunku bankowego depozytowego przypisany do Twojego konta Klienta. Numer ten wskaże Tobie pracownik T-Mobile w sytuacji, gdy będziesz poinformowany o konieczności wpłacenia kaucji.
  • kwotę przelewu – kwotę kaucji wskaże Tobie pracownik T-Mobile w sytuacji, gdy będziesz poinformowany o konieczności jej wpłacenia.
  • tytuł przelewu – „kaucja” oraz dane osoby, która zawiera/zawarła umowę: imię i nazwisko/nazwę firmy, pesel/NIP, adres wraz z kodem pocztowym
  • dane adresowe odbiorcy - jeśli bank wymaga tych informacji, podaj: T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12 02-674 Warszawa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz kontaktu z konsultantem?

Znajdź salon