Przelew bankowy

Faktury wystawione przez T-Mobile możesz opłacić przelewem bankowym. Złożenie zlecenia przelewu możliwe jest w bankowości internetowej lub placówce banku (jeśli bank umożliwia obsługę takich transakcji w swoich placówkach).

Z artykułu dowiesz się:

Potrzebne dane do wykonania przelewu bankowego


 • numer rachunku bankowego odbiorcy wpłaty - czyli Twój indywidualny 26-cyfrowy numer rachunku bankowego przypisany do konta Klienta. Numer prezentowany jest na każdej fakturze wystawionej przez T-Mobile
Adnotacja

Ważne: Pamiętaj, że jeżeli przejąłeś numer telefonu na podstawie umowy cesji od innego Abonenta to zmienił się numer rachunku bankowego do dokonywania płatności.

 • kwota przelewu - kwota prezentowana na fakturze i na druku przelewu dołączonym do faktury
 • tytuł przelewu - numer faktury, za którą chcesz zapłacić i/lub numer Klienta, numer telefonu
 • dane adresowe odbiorcy - jeśli bank wymaga tych informacji, podaj: T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12 02-674 Warszawa

Sprawdzenie prawidłowości numeru rachunku należącego do T-Mobile


Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów możesz zweryfikować Indywidualny Numer Rachunku Bankowego, który znajduje się na fakturze wystawionej przez T-Mobile. W wyszukiwarce, po wpisaniu tego numeru, wyświetli się informacja, czy rachunek ten figuruje w oficjalnym wykazie rachunków firmy.

Czas w jakim księgowane są wpłaty dokonane przelewem bankowym


Wpłaty dokonane przelewem bankowym są księgowane w systemie T-Mobile, na Twoim koncie Klienta, w następnym dniu roboczym po dniu dokonania wpłaty. Ta zasada dotyczy przelewów, które zostały przeprocesowane przez bank w dniu zlecenia przelewu.


Adnotacja

Ważne: Procesowanie przelewów bankowych uzależnione jest od sesji bankowych

Opłacenie faktury zlecając przelew w banku zagranicznym


Dokonując wpłaty z banku zagranicznego na rachunek T-Mobile podaj:


 • kod SWIFT Banku Handlowego lub mBanku (w zależności od tego jaki bank i rachunek jest wskazany na Twojej fakturze, którą chcesz opłacić)
 • numer rachunku bankowego T-Mobile w formacie IBAN w Banku Handlowym lub mBanku
 • kwotę i walutę przelewu
 • nazwę wpłacającego
 • nazwę odbiorcy: T-Mobile Polska S.A.
 • tytuł płatności: numer faktury i/lub numer klienta, numer telefonu

Jeśli wpłata na rachunek w Banku Handlowym:


Pełny numer: kod SWIFT + IBAN + NRB


 • kod SWIFT: CITIPLPX
 • IBAN: PL
 • NRB: Numer rachunku bankowego

Jeśli wpłata na rachunek w mBank:


Pełny numer: kod SWIFT + IBAN + NRB


 • Kod SWIFT: BREXPLPWMBK
 • IBAN: PL
 • NRB: Numer rachunku bankowego

Przykład: BREXPLPWMBK PL xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

Czy ten artykuł był pomocny?

Dodatkowe informacje

 • Jeżeli przez pomyłkę dokonałeś zapłaty za fakturę na błędny rachunek bankowy, ale należący do T-Mobile, możesz złożyć pisemną dyspozycję przeksięgowania lub zwrotu płatności. Dołącz do niej dowód wpłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykułach Przeksięgowanie na inne konto w T-Mobile i Zwrot z umowy abonamentowej na rachunek bankowy

Potrzebujesz kontaktu z konsultantem?

Znajdź salon