Przeksięgowanie na inne konto w T-Mobile

Jeśli posiadasz nadpłatę, możesz zlecić przeksięgowanie jej pomiędzy swoimi kontami lub na inne wskazane konto w T-Mobile (innego Abonenta). W przypadku niewielkiej wartości nadpłaty, w granicach wartości faktur bilingowych, rozliczenie nadpłaty z najbliższą fakturą lub kolejną fakturą bilingową jest rekomendowanym rozwiązaniem. Zgłoszenie takiego rozliczenia nie jest konieczne ponieważ proces odbywa się automatycznie.

Z artykułu dowiesz się:

Zasady dotyczące przeksięgowań nadpłat pomiędzy kontami


Przeksięgowania wykonujemy zgodnie z poniższymi zasadami:


  • przeksięgowanie na inne konto z zadłużeniem
  • przeksięgowanie na konto z aktywną umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych
  • przeksięgowanie nadpłaty nie może być zrealizowane z konta Abonamnetowego na konto “na kartę”

Zgłoszenie dyspozycji przeksięgowania nadpłaty


Dyspozycję możesz zgłosić do T-Mobile na trzy sposoby:


  • e-mailem - wysyłając na adres boa@t-mobile.pl
  • pisemnie - wysyłając na adres T-Mobile Polska S.A., Zespół Procesów Operacyjnych - Płatności, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
  • telefonicznie - kontaktując się z Biurem Obsługi Abonenta

Dane jakie powinna zawierać dyspozycja przeksięgowania nadpłaty


Dyspozycja przeksięgowania powinna zawierać:


  • wskazanie numerów kont Klienta pomiędzy którymi ma być wykonane przeksięgowanie
  • kwotę przeksięgowania
  • podpis Aboneneta zgodny z umową (w przypadku wysyłania pisma lub skanu pisma)

Czy ten artykuł był pomocny?

Dodatkowe informacje

Potrzebujesz kontaktu z konsultantem?

Znajdź salon