Przeksięgowanie na inne konto w T-Mobile

Jeśli posiadasz nadpłatę, możesz zlecić przeksięgowanie jej pomiędzy swoimi kontami lub na inne wskazane konto w T-Mobile (innego Abonenta). W przypadku niewielkiej wartości nadpłaty, w granicach wartości faktur bilingowych, rozliczenie nadpłaty z najbliższą fakturą lub kolejną fakturą bilingową jest rekomendowanym rozwiązaniem. Zgłoszenie takiego rozliczenia nie jest konieczne ponieważ proces odbywa się automatycznie.

Z artykułu dowiesz się:

Zasady dotyczące przeksięgowań nadpłat pomiędzy kontami


Przeksięgowania wykonujemy zgodnie z poniższymi zasadami:


 • przeksięgowanie na inne konto z zadłużeniem
 • przeksięgowanie na konto z aktywną umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych
 • przeksięgowanie nadpłaty nie może być zrealizowane z konta Abonamnetowego na konto “na kartę”

Zgłoszenie dyspozycji przeksięgowania nadpłaty


Dyspozycję możesz zgłosić do T-Mobile na trzy sposoby:


 • e-mailem - wysyłając na adres boa@t-mobile.pl
 • pisemnie - wysyłając na adres T-Mobile Polska S.A., Zespół Procesów Operacyjnych - Płatności, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
 • telefonicznie - kontaktując się z Biurem Obsługi Abonenta

Dane jakie powinna zawierać dyspozycja przeksięgowania nadpłaty


Dyspozycja przeksięgowania powinna zawierać:


 • wskazanie numerów kont Klienta pomiędzy którymi ma być wykonane przeksięgowanie
 • kwotę przeksięgowania
 • podpis Aboneneta zgodny z umową (w przypadku wysyłania pisma lub skanu pisma)

Czy ten artykuł był pomocny?

Dodatkowe informacje

 • Przeksięgowanie realizowane jest maksymalnie w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty złożenia poprawnej dyspozycji.

 • Tak, przeksięgowanie może być wykonane proaktywnie, jeśli po rozwiązaniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z T-Mobile na Twoim koncie Abonenckim pozostała nadpłata (i na koncie tym nie ma już żadnych innych aktywnych umów). W takiej sytuacji T-Mobile może podjąć próbę przeksięgowania nadpłaty z nieaktywnego konta na Twoje inne konto Klienta.

 • Tak, jeśli termin wymagalności kaucji upłynął to możesz zlecić zamianę kaucji na wpłatę w celu wykorzystania tej wpłaty do rozliczenia faktur.

 • Jeżeli przez pomyłkę dokonałeś zapłaty za fakturę na błędny rachunek bankowy, ale należący do T-Mobile, możesz złożyć pisemną dyspozycję przeksięgowania płatności. Dołącz do niej dowód wpłaty.

Potrzebujesz kontaktu z konsultantem?

Znajdź salon