Zwrot na rachunek bankowy z oferty na kartę

Zwrot nadpłaty z oferty na kartę możesz otrzymać przelewem na swój rachunek bankowy.

Z artykułu dowiesz się:

Dane jakie powinna zawierać dyspozycja zwrotu nadpłaty


Twoja dyspozycja zwortu powinna zawierać następujące informacje:


 • imię i nazwisko osoby, na którą zarejestrowany jest numer telefonu w sieci T-Mobile
 • numer telefonu, którego dotyczy dyspozycja
 • dane kontaktowe: nr telefonu do kontaktu oraz e-mail do korespondencji
 • kwotę do zwrotu
 • numer rachunku bankowego, na który ma być wykonany zwrot oraz imię i nazwisko właściciela rachunku
 • czytelny podpis Klienta zawierający imię i nazwisko
 • datę i miejscowość

Zgłoszenie dyspozycji zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy


Dyspozycję możesz zgłosić do T-Mobile na trzy sposoby:


Czy ten artykuł był pomocny?

Dodatkowe informacje

 • Wniosek o zwrot nadpłaty z oferty na kartę możesz złożyć, gdy spełniasz poniższe warunki:


  • jesteś Konsumentem
  • masz co najmniej 6-miesięczny staż w T-Mobile
  • wygasła ważność Twojego konta na połączenia wychodzące lub konto zostało dezaktywowane w wyniku przeniesienia numeru telefonu do innego operatora lub numer został migrowany do oferty abonamentowej lub MIX dostępnej w T-Mobile
  • posiadasz na koncie więcej niż 20 zł
  • złożysz prawidłowo wypełniony wniosek o zwrot środków w ciągu 30 dni, licząc od momentu wygaśnięcia ważności konta na połączenia przychodzące lub daty kiedy konto zostało dezaktywowane w wyniku przeniesienie numeru telefonu do innego operatora lub numer został migrowany do oferty abonamentowej lub MIX dostępnej w T-Mobile Polska
 • Zwroty realizowane są maksymalnie w ciągu 15 dni od daty złożenia poprawnej dyspozycji

Potrzebujesz kontaktu z konsultantem?

Znajdź salon