Zwrot na rachunek bankowy z oferty na kartę

Zwrot nadpłaty z oferty na kartę możesz otrzymać przelewem na swój rachunek bankowy.

Z artykułu dowiesz się:

Dane jakie powinna zawierać dyspozycja zwrotu nadpłaty


Twoja dyspozycja zwortu powinna zawierać następujące informacje:


  • imię i nazwisko osoby, na którą zarejestrowany jest numer telefonu w sieci T-Mobile
  • numer telefonu, którego dotyczy dyspozycja
  • dane kontaktowe: nr telefonu do kontaktu oraz e-mail do korespondencji
  • kwotę do zwrotu
  • numer rachunku bankowego, na który ma być wykonany zwrot oraz imię i nazwisko właściciela rachunku
  • czytelny podpis Klienta zawierający imię i nazwisko
  • datę i miejscowość

Zgłoszenie dyspozycji zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy


Dyspozycję możesz zgłosić do T-Mobile na trzy sposoby:


Czy ten artykuł był pomocny?

Dodatkowe informacje

Potrzebujesz kontaktu z konsultantem?

Znajdź salon