Zwrot na rachunek bankowy z umowy abonamentowej

Zwrot nadpłaty z umowy abonamentowej możesz otrzymać przelewem na swój rachunek bankowy. W przypadku niewielkiej wartości nadpłaty, w granicach wartości faktur bilingowych, rozliczenie nadpłaty z najbliższą fakturą lub kolejną fakturą bilingową jest rekomendowanym rozwiązaniem. Zgłoszenie takiego rozliczenia nie jest konieczne ponieważ proces odbywa się automatycznie.

Z artykułu dowiesz się:

Zgłoszenie dyspozycji zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy


Dyspozycję możesz zgłosić do T-Mobile:


 • elektronicznie - poprzez formularz kontaktowy w serwisie www Mój T-Mobile (tylko w przypadku zwrotu na rachunek bankowy należący do Abonenta)
 • e-mailem - wysyłając na adres boa@t-mobile.pl (tylko w przypadku zwrotu na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty)
 • pisemnie - wysyłając na adres T-Mobile Polska S.A., Zespół Procesów Operacyjnych - Płatności, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa (zwrot możliwy na rachunek bankowy Abonenta lub inny wskazany rachunek bankowy)
 • telefonicznie - kontaktując się z Biurem Obsługi Abonenta (tylko w przypadku zwrotu na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty)

Dane jakie powinna zawierać dyspozycja zwrotu nadpłaty


 • dane Abonenta: imię i nazwisko, nazwa firmy
 • dane kontaktowe Abonenta: numer telefonu do kontaktu lub e-mail
 • numer konta abonenckiego (numer Klienta) i numer telefonu Abonenta, na który zawarto umowę
 • kwotę do zwrotu
 • numer rachunku bankowego, na który ma być wykonany zwrot oraz imię i nazwisko właściciela rachunku
 • podpis Abonenta zgodny z podpisem na umowie (w przypadku pisma o zwrot nadpłaty)
 • podpis osoby wpłacającej (w przypadku pisma o zwrot pomyłkowej wpłaty)

Możesz skorzystać także z druku formularza zwrotu.

Jak zgłosić dyspozycję zwrotu w serwisie Mój T-Mobile?

W serwisie www Mój T-Mobile możesz samodzielnie zgłosić dyspozycję zwrotu nadpłaty:


 • Zaloguj się do serwisu Mój T-Mobile.
 • Wybierz w menu zakładkę "Płatności i faktury", a następnie w sekcji "Nadpłata" kliknij w "Szczegóły".


 • W „Szczegółach nadpłaty” kliknij w „Zwrot nadpłaty”.

 • Wprowadź numer rachunku bankowego, na który przekażemy nadpłatę i wyślij formularz wybierając przycisk "Dalej". Kwota zwrotu jest uzupełniana automatycznie i nie możesz jej zmienić.


Adnotacja

Ważne: Formularz do zwrotu jest aktywny tylko jeżeli na koncie abonenckim występuje nadpłata.


Czy ten artykuł był pomocny?

Dodatkowe informacje

 • Zwrotu możemy dokonać, gdy na Twoim koncie Klienta nie ma zadłużenia lub gdy masz na koncie niespłaconą fakturę, ale nie minął jeszcze jej termin płatności.

 • Tak, zwrócimy pełną wartość na rachunek bankowy, z którego wpłynęła do nas pomyłkowa płatność.

 • W przypadku zgonu Abonenta, nadpłatę znajdującą się na jego koncie może odebrać jedynie spadkobierca, który przedstawi dokument będący stwierdzeniem nabycia spadku. Dokument taki wydawany jest przez Sąd Cywilny w postępowaniu spadkowym. Ze względu na długi czas oczekiwania na powyższy dokument, możliwe jest dokonanie zwrotu dla osoby bliskiej zmarłemu, będącej spadkobiercą, na podstawie oświadczenia i dokumentu Aktu Zgonu. Osoba zgłaszająca się po zwrot powinna przesłać podpisane oświadczenie stwierdzające, że jest jedynym spadkobiercą wraz z podaniem stopnia pokrewieństwa. W przypadku większej liczby spadkobierców, pod oświadczeniem wymagane są podpisy wszystkich osób.

 • Zwroty realizowane są maksymalnie w ciągu 15 dni od daty złożenia poprawnej dyspozycji.

 • Tak, jest taka możliwość. Realizujemy zwroty na rachunek bankowy wskazany przez Abonenta inny niż ten, z którego wpłata do T-Mobile dotarła, z poniższymi zastrzeżeniem:


  • dyspozycja wymaga pisemnej formy zgłoszenia
  • w piśmie musi być podpis Abonenta zgodny z podpisem na umowie
  • nie pośredniczymy w przekazywaniu pieniędzy do podmiotów trzecich, co oznacza, że w przypadku pomyłkowej wpłaty (np. za czynsz) oddamy ją tylko na konto, z którego wpłata do nas dotarła
 • W takim przypadku konieczne jest złożenie dyspozycji ze wskazaniem rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot nadpłaty.

 • Tak, jest taka możliwość. Realizujemy zwroty w formie przelewu zagranicznego. W takim przypadku konieczne jest złożenie dyspozycji zawierającej:


  • dane Abonenta: imię i nazwisko, nazwa firmy
  • dane kontaktowe Abonenta: numer telefonu do kontaktu lub e-mail
  • numer konta abonenckiego (numer Klienta) i numer telefonu Abonenta, na który zawarto umowę
  • kwotę do zwrotu
  • numer rachunku bankowego w formacie IBAN, na który na być dokonany zwrot nadpłaty
  • kod BIC (SWIFT)
  • nazwę banku
  • podpis Abonenta zgodny z podpisem na umowie (w przypadku pisma o zwrot nadpłaty)
  • podpis osoby wpłacającej (w przypadku pisma o zwrot pomyłkowej wpłaty)

  Pamiętaj, że możesz zostać obciążony przez Bank prowizją za realizacje przelewu zagranicznego.

 • Jeżeli przez pomyłkę dokonałeś zapłaty za fakturę na błędny rachunek bankowy, ale należący do T-Mobile, możesz złożyć pisemną dyspozycję zwrotu płatności. Dołącz do niej dowód wpłaty.

Potrzebujesz kontaktu z konsultantem?

Znajdź salon