Zwrot na rachunek bankowy z umowy abonamentowej

Zwrot nadpłaty z umowy abonamentowej możesz otrzymać przelewem na swój rachunek bankowy. W przypadku niewielkiej wartości nadpłaty, w granicach wartości faktur bilingowych, rozliczenie nadpłaty z najbliższą fakturą lub kolejną fakturą bilingową jest rekomendowanym rozwiązaniem. Zgłoszenie takiego rozliczenia nie jest konieczne ponieważ proces odbywa się automatycznie.

Z artykułu dowiesz się:

Zgłoszenie dyspozycji zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy


Dyspozycję możesz zgłosić do T-Mobile:


 • elektronicznie - poprzez formularz kontaktowy w serwisie www Mój T-Mobile (tylko w przypadku zwrotu na rachunek bankowy należący do Abonenta)
 • e-mailem - wysyłając na adres boa@t-mobile.pl (tylko w przypadku zwrotu na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty)
 • pisemnie - wysyłając na adres T-Mobile Polska S.A., Zespół Procesów Operacyjnych - Płatności, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa (zwrot możliwy na rachunek bankowy Abonenta lub inny wskazany rachunek bankowy)
 • telefonicznie - kontaktując się z Biurem Obsługi Abonenta (tylko w przypadku zwrotu na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty)

Dane jakie powinna zawierać dyspozycja zwrotu nadpłaty


 • dane Abonenta: imię i nazwisko, nazwa firmy
 • dane kontaktowe Abonenta: numer telefonu do kontaktu lub e-mail
 • numer konta abonenckiego (numer Klienta) i numer telefonu Abonenta, na który zawarto umowę
 • kwotę do zwrotu
 • numer rachunku bankowego, na który ma być wykonany zwrot oraz imię i nazwisko właściciela rachunku
 • podpis Abonenta zgodny z podpisem na umowie (w przypadku pisma o zwrot nadpłaty)
 • podpis osoby wpłacającej (w przypadku pisma o zwrot pomyłkowej wpłaty)

Możesz skorzystać także z druku formularza zwrotu.

Jak zgłosić dyspozycję zwrotu w serwisie Mój T-Mobile?

W serwisie www Mój T-Mobile możesz samodzielnie zgłosić dyspozycję zwrotu nadpłaty:


 • Zaloguj się do serwisu Mój T-Mobile.
 • Wybierz w menu zakładkę "Kontakt", a następnie "Zwrot nadpłaty".

Kliknij aby powiększyć

 • Wprowadź numer rachunku bankowego, na który przekażemy nadpłatę i wyślij formularz. Kwota zwrotu jest uzupełniana automatycznie i nie możesz jej zmienić.

Kliknij aby powiększyć
star_rate

Ważne: Formularz do zwrotu jest aktywny tylko jeżeli na koncie abonenckim występuje nadpłata.

Czy ten artykuł był pomocny?

Dodatkowe informacje

Potrzebujesz kontaktu z konsultantem?

Znajdź salon