Stałe zlecenie ROR

Fakturę możesz opłacić przez stałe zlecenie obciążenia rachunku ROR, jest to forma płatności polegająca na obciążeniu Twojego rachunku bankowego przez T-Mobile kwotami wystawionych faktur.

Z artykułu dowiesz się:

Aktywacja stałego zlecenia obciążenia rachunku ROR

 • 1
  Złóż dyspozycję stałego zlecenia ROR w swoim banku
 • 2
  Napisz upoważnienie

  Możesz je sporządzić na standardowym formularzu dostępnym w salonie T-Mobile lub napisać odręcznie. Prawidłowe upoważnienie do aktywacji stałego zlecenia rachunku ROR powinno zawierać: informację o chęci uruchomienia zlecenia, numer konta abonenckiego (numer Klienta), imię, nazwisko i adres Abonenta, dokładny adres i nazwę Twojego banku, podpis Abonenta zgodny z podpisem na umowie.

 • 3
  Złóż dokumenty w T-Mobile

  Upoważnienie do obciążenia rachunku przez stałe zlecenie ROR oraz kopię zlecenia z banku wyślij do T-Mobile na adres e-mail boa@t-mobile.pl, zostaw w salonie T-Mobile lub prześlij na adres: T-Mobile Polska S.A. ul Marynarska 12 00-674 Warszawa

 • 4
  Aktywacja usługi

  O włączeniu usługi powiadomimy Cię SMS-em lub e-mailem. Twoja faktura zastanie opłacona w dniu jej wymagalności. Jeśli ten termin przypada na dzień wolny od pracy, płatność zostanie zrealizowana w najbliższym dniu roboczym.

Odwołanie stałego zlecenia obciążenia rachunku ROR

 • 1
  Podpisz formularz odwołania upoważnienia

  Możesz je sporządzić na standardowym formularzu dostępnym w salonie T-Mobile lub napisać odręcznie. Prawidłowe upoważnienie do odwołania stałego zlecenia rachunku ROR powinno zawierać: informację o wycofaniu stałego zlecenia, datę zakończenia realizacji stałego zlecenia, numer konta abonenckiego/ numer telefonu, którego dotyczy stałe zlecenie ROR, imię, nazwisko i adres Abonenta, 26-cyfrowy numer rachunku bankowego Abonenta, dokładny adres i nazwę Twojego banku i podpis Abonenta zgodny z podpisem na umowie.

 • 2
  Złóż dokumenty w T-Mobile

  Dokument wyślij do T-Mobile na adres e-mail boa@t-mobile.pl, zostaw w salonie T-Mobile lub prześlij na adres: T-Mobile Polska S.A. ul Marynarska 12 00-674 Warszawa

 • 3
  Dezaktywacja usługi

  O wyłączeniu usługi powiadomimy Cię SMS-em lub e-mailem.

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz kontaktu z konsultantem?

Znajdź salon