Pierwsza faktura po zawarciu lub zmianie umowy

Wyższe opłaty na fakturze mogę być spowodowane zawarciem lub zmianą dotychczasowej umowy.

Z artykułu dowiesz się:

Pierwsza faktura po zawarciu nowej umowy


Na pierwszej fakturze po aktywacji Twojego numeru (lub przeniesieniu numeru od innego operatora) znajdziesz następujące opłaty:


  • opłatę abonamentową naliczoną z góry za pełny okres rozliczeniowy
  • opłatę abonamentową naliczoną proporcjonalnie za okres od dnia aktywacji Twojej umowy do wystawienia faktury, np. jeśli Twój numer aktywowaliśmy 15.05, a pierwszą fakturę wystawimy 25.05, to za okres 15.05-24.05 (czyli za 10 dni) naliczymy jedynie proporcjonalną opłatę
  • jednorazową opłatę aktywacyjną za przyłączenie do sieci (opłata wynika z regulaminu oferty, w ramach której zawarłeś Umowę)

Opłatę abonamentową naliczoną z góry za pełny okres rozliczeniowy znajdziesz w Sekcji A1 „Abonamenty i opłaty cykliczne”. Opłatę abonamentową naliczoną proporcjonalnie oraz opłatę za przyłączenie do sieci znajdziesz w Sekcji A2 „Naliczenia dodatkowe”.Pierwsza faktura po zmianie umowy


Na pierwszej fakturze po zmianie warunków Umowy (np. po zawarciu Aneksu do Umowy) znajdziesz następujące opłaty:


  • nową opłatę abonamentową naliczoną z góry za pełny okres rozliczeniowy
  • nową opłatę abonamentową naliczoną proporcjonalnie za okres od dnia zmiany warunków Umowy do wystawienia faktury
  • proporcjonalny zwrot poprzedniego abonamentu za okres od dnia zmiany warunków Umowy do wystawienia faktury

Opłaty abonamentowe naliczone proporcjonalnie znajdziesz w Sekcji A2 „Naliczenia dodatkowe”.


Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz kontaktu z konsultantem?

Znajdź salon