Pytania i odpowiedzi

Cesja Umowy Telekomunikacyjnej- definicja i sposób postępowania:

Cesja – przekazanie, na podstawie Porozumienia, przez Dotychczasowego Abonenta praw i obowiązków wynikających z Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na rzecz innej osoby fizycznej bądź przedsiębiorcy, z zachowaniem warunków określonych w regulaminie promocji/ofercie promocyjnej, w której została zawarta umowa Abonenta dokonującego cesji.

Cedent – osoba, która zawarła z T-Mobile umowę i ceduje prawa i obowiązki z niej wynikające.

Cesjonariusz – osoba przejmująca od Dotychczasowego Abonenta (Cedenta) prawa i obowiązki wynikające z umowy oraz przypisaną do niej kartę SIM.

W celu dokonania cesji, niezbędne jest zawarcie nowej Umowy przez Cesjonariusza. Wiąże się to z przeniesieniem wszystkich praw i obowiązków Cedenta (możliwość przeniesienia dodatkowych usług/pakietów itp. określana jest regulaminami i warunkami ofert, nie ma możliwości zmiany taryfy na niższą, jeśli nie umożliwia jej obowiązujący Klienta regulamin promocji).

Wymagane dokumenty:

  • Formularz „Porozumienie” - powinien zostać podpisany przez Cedenta i Cesjonariusza (dokument przesyła konsultant BOA na wniosek Abonenta po rozmowie telefonicznej, lub kontakcie mailowym)
  • Cesjonariusz przedstawia formularz oraz komplet dokumentów, wymaganych do zawarcia nowej Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych (pełny wykaz dokumentów znajduje się na stronie www.t-mobile.pl w zakładce Obsługa Klienta/Informacje i Pomoc/ Mój Abonament) w dowolnym punkcie sprzedaży sieci T-Mobile (pełny wykaz placówek firmowych sieci T-Mobile znajduje się na stronie www.t-mobile.pl w zakładce Obsługa Klienta/Kontakt)


Informujemy również, że:

  • Ważność zgody na cesję wynosi 21 dni (po tym terminie niezbędne będzie uzyskanie nowej zgody)
  • Opłatę za realizację cesji naliczymy na nowym koncie abonenckim w wysokości zgodnej z wybraną taryfą.

Przepisanie telefonu na własną działalność gospodarczą:
W celu przepisania telefonu/blueconnecta na własną działalność gospodarczą należy przesłać do Biura Obsługi Abonenta pismo z prośbą o zmianę danych abonenckich zawierające następujące dane:

  • numer telefonu, którego dotyczy sprawa
  • na kogo jest zarejestrowany
  • dane firmy (nazwa, adres, NIP, REGON)
  • podpis zgodny ze złożonym na umowie

Pismo może być zeskanowane i wysłane jako załącznik mailem na adres boa@t-mobile.pl. Można je również przesłać na adres:

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

bądź złożyć osobiście w sklepie firmowym sieci T-Mobile (pełny wykaz placówek firmowych sieci T-Mobile znajduje się na stronie www.t-mobile.pl w zakładce Obsługa Klienta/Kontakt).

Przepisanie jest bezpłatne i dokonywane w ciągu 30 dni od otrzymania pisma.

Przepisanie telefonu z własnej działalności gospodarczej na siebie:
W celu przepisania telefonu/blueconnecta z własnej działalności gospodarczej na siebie, jako na osobę fizyczną, należy przesłać do Biura Obsługi Abonenta następujący dokument:
? Formularz zmiany danych dla osób fizycznych (dostępny na naszej stronie http://www.t-mobile.pl) lub pismo z kopią dowodu osobistego (obie strony)*.

(w przypadku pisma proszę o umieszczenie w celu identyfikacji informacji, jakiego numeru dotyczy sprawa, na kogo jest on zarejestrowany oraz podpisu zgodnego ze złożonym na umowie) Formularz lub pismo (z kopią dowodu osobistego) może być zeskanowane i wysłane jako załącznik mailem na adres boa@t-mobile.pl. Można je również przesłać na adres:

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

bądź złożyć osobiście w sklepie firmowym sieci T-Mobile (pełny wykaz placówek firmowych sieci T-Mobile znajduje się na stronie www.t-mobile.pl w zakładce Obsługa Klienta/Kontakt).

Przepisanie jest bezpłatne i dokonywane w ciągu 30 dni od otrzymania od Państwa dyspozycji.

dokumenty wymagane są jedynie wtedy, gdy uległ zmianie adres stały/numer dowodu osobistego

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Jakich informacji Ci zabrakło?

Twoja opinia została wysłana. Dziękujemy za wsparcie.