Mój abonamentZgody marketingowe

Wyrażając zgodę na komunikację marketingową, dowiesz się o:

  • promocjach, usługach i bonusach specjalnie dedykowanych dla Ciebie, niezależnie czy masz numer na abonament, czy na kartę
  • zniżkach na połączenia, SMS-y i Internet
  • dedykowanych dla ciebie ofertach partnerskich

Jeśli masz numer na abonament w przypadku wyrażenia wszystkich zgód : Marketing T-Mobile, T-Mobile Transmisja danych, Partnerzy Transmisja danych, Profilowanie T-Mobile, Targetowanie ofert Partnera, Zgoda na przetwarzanie danych po rozwiązaniu umowy zyskujesz rabat w wysokości 5 zł miesięcznie! Rabat dotyczy wybranych ofert.
Poniżej znajdziesz informacje dotyczące treści poszczególnych zgód wraz z wyjaśnieniami:

Wyrażam zgodę na:
otrzymywanie od Operatora głosowych lub wizualnych, w tym tekstowych (np. SMS, MMS, e-mail), informacji marketingowych Operatora lub Partnerów Operatora przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących. W odniesieniu do informacji marketingowych Operatora oświadczenie jest niezależne od czasu obowiązywania umowy. Przez Partnerów rozumie się podmioty, z którymi Operator zawarł umowę dotyczącą pośredniczenia w dostarczaniu informacji handlowych tych podmiotów jego abonentom, w szczególności umowę o dostarczanie na telekomunikacyjne urządzenia końcowe jego abonentów reklam, oraz podmioty, z którymi Operator nie zawarł takiej umowy, ale które faktycznie, za zgodą Operatora, zlecają rozpowszechnienie ich informacji handlowej podmiotom będącym stronami takich umów.

Wyrażam zgodę na:
przetwarzanie danych transmisyjnych w celach marketingowych Partnerów

Wyrażam zgodę na:
gromadzenie, automatyczne analizowanie i zestawianie, przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 12, informacji o internetowych adresach elektronicznych, z którymi łączyło się wykorzystywane przeze mnie urządzenie końcowe, informacji o rodzaju używanego urządzenia jak również rodzaju i wersji oprogramowania dla celów określania moich preferencji zakupowych wynikających z aktywności internetowej (profil użytkownika) oraz prezentowania mi w oparciu o tak określone preferencje reklam produktów i usług. Zgoda nie obejmuje prawa do gromadzenia i analizowania danych wrażliwych. Zgoda obowiązuje przez okres obowiązywania umowy albo do jej wycofania. Odwołanie lub wygaśnięcie zgody skutkuje usunięciem profilu użytkownika.

Wyrażam zgodę na:
przetwarzanie przez Operatora moich danych osobowych w celach marketingowych Partnerów . Zgoda obowiązuje do zakończenia umowy albo jej odwołania

Wyrażam zgodę na:
otrzymywanie od Operatora informacji wizualnych (np. SMS, MMS, e-mali), wysyłanych w ramach porozumienia T-Mobile z Komendą Główną Policji, dotyczących zaginionych dzieci, które zostały objęte procedurą poszukiwawczą Child Alert i mają na celu pomoc w ich odnalezieniu. Oświadczenie jest niezależne od czasu obowiązywania umowy.

Zarządzanie zgodami

Klient ma możliwość modyfikacji zgód marketingowych poprzez:

  • Biuro Obsługi Abonenta
  • Wysłanie wybranych komend przez SMS
  • Wysłanie wybranych komend przez USSD

Aby aktywować lub deaktywować wybrana zgodę należy wysłać SMS o wskazanej poniżej treści na numer 80070.

Marketing T-Mobile
T-Mobile Transmisja danych
Partnerzy Transmisja danych
Profilowanie T-Mobile
Targetowanie bazy
dla Partnera
Przetwarzanie danych
po rozwiązaniu umowy
AKTYWACJA DEZAKTYWACJA
Tak1 Nie1
Tak2 Nie2
Tak3 Nie3
Tak4 Nie4
Tak5 Nie5
Tak6 Nie6

NALEŻY PAMIETAĆ, ŻE WYCOFANIE ZGODY MARKETINGOWEJ POWODUJE UTRATĘ RABATU 5 zł !

Aby aktywować lub deaktywować zgodę Child Alert należy wysłać SMS o wskazanej poniżej treści na numer 80040.

Child Alert
AKTYWACJA DEZAKTYWACJA
ZGODA lub TAK ODWOLANIE lub NIE

Aby aktywować lub deaktywować wybraną zgodę należy wysłać kod USSD o wskazanej poniżej treści:

Marketing T-Mobile
T-Mobile Transmisja danych
Partnerzy Transmisja danych
Profilowanie T-Mobile
Targetowanie bazy
dla Partnera
Przetwarzanie danych
po rozwiązaniu umowy
Child Alert
AKTYWACJA DEZAKTYWACJA
*140*200*1# *140*200*9#
*140*200*2# *140*200*10#
*140*200*3# *140*200*11#
*140*200*4# *140*200*12#
*140*200*5# *140*200*13#
*140*200*6# *140*200*14#
*140*200*8# *140*200*16#

NALEŻY PAMIETAĆ, ŻE WYCOFANIE ZGODY MARKETINGOWEJ POWODUJE UTRATĘ RABATU 5 zł !

Zarządzenie starymi zgodami (dla umów zawartych przed 11.07.2016)

Numer do obsługi zgód to 80888

wysłanie SMS-a o treści TAK pod bezpłatny numer 80888 to zgoda na otrzymywanie informacji handlowej wszystkimi elektronicznymi kanałami: SMS, MMS, e-mail

EIH Operator
EIH Partnerzy
EIH Operator Transmisyjne
EIH Partnerzy Transmisyjne
EIH Operator Automaty
EIH Partnerzy Automaty
AKTYWACJA DEZAKTYWACJA
zgoda1 nie1
zgoda2 nie2
zgoda3 nie3
zgoda4 nie4
zgoda5 nie5
zgoda6 nie6