Mam nadpłatę na swoim numerze, jak ją odzyskać?

Nasze salony pozostają otwarte. Znajdź najbliższy czynny salon na mapie

Płatności i faktury

Mam nadpłatę na swoim koncie abonenckim, jak ją odzyskać?

Zwrot nadpłaty jest możliwy, jeżeli na wszystkich Twoich kontach abonenckich nie ma zaległych zobowiązań. W przypadku, jeśli na którymś z Twoich kont są nierozliczone dokumenty, T‑Mobile Polska podejmie próbę rozliczenia ich z nadpłatami z pozostałych Twoich kont.

Pamiętaj, że jeżeli pozostajesz naszym klientem, to w obrębie Twojego jednego konta abonenckiego, kwota do zapłaty wskazana na kolejnym miesięcznym rozliczeniu zostanie automatycznie pomniejszona o kwotę nadpłaty. W przypadku regulowania płatności za pomocą polecenia zapłaty lub stałego zlecenia obciążania rachunku bankowego, rozliczenie nadpłaty dokonane zostanie automatycznie przy najbliższej płatności za fakturę miesięczną.

Aby otrzymać zwrot nadpłaty lub pomyłkowej wpłaty należy wysłać stosowną dyspozycję:
a) pisemnie: na adres T‑Mobile Polska S.A., Zespół Procesów Operacyjnych – Płatności, ul. Marynarska 12, 02‑674 Warszawa (zwrot możliwy na Twój rachunek bankowy lub inny wskazany rachunek bankowy)
b) e-mailem: na adres boa@t-mobile.pl (tylko w przypadku zwrotu na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty)
c) telefonicznie: kontakt z Biurem Obsługi Abonenta (tylko w przypadku zwrotu na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty)

Dyspozycja powinna zawierać następujące informacje:
•    Twoje dane adresowe i kontaktowe (nr telefonu lub e-mail)
•    numer Twojego konta abonenckiego (numer klienta) lub Twój numer telefonu, na który zawarto umowę
•    kwotę do zwrotu
•    formę zwrotu z podanych poniżej:  
o    przelew na konto bankowe (wskaż pełny, 26 cyfrowy numer konta bankowego, nazwę banku oraz dane właściciela rachunku)
o    gotówka (do kwoty 100 pln) - w Sklepie T‑Mobile (podaj numer dowodu osobistego). LISTA Sklepów dostępna jest tu
o    przekaz pocztowy w przypadku braku posiadania rachunku bankowego (podaj dokładny adres, na jaki ma zostać przesłany zwrot)
•    na dyspozycji zwrotu w wersji pisemnej powinien widnieć Twój podpis zgodny z podpisem z umowy.

W przypadku pomyłkowo dokonanych wpłat, osoba wpłacająca powinna do dyspozycji zwrotu (wersja pisemna) dołączyć dowód dokonania wpłaty. Zwrot możliwy tylko na rachunek bankowy, z którego wpłata była zrealizowana.

W przypadku, kiedy nie posiadasz już żadnej aktywnej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, T‑Mobile Polska podejmie próbę zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy, z którego dokonano ostatniej wpłaty. W przypadku, kiedy nie posiadamy Twojego numeru rachunku bankowego (wpłaty były dokonywane inną metodą niż przelew bankowy) lub rachunek bankowy został już zamknięty, konieczne jest skorzystanie z jednej z dyspozycji wskazanych powyżej.

W celu przyspieszenia zwrotu/rozliczenia kont sugerowane jest złożenie dyspozycji zgodnie z powyżej przedstawionym opisem.

Data publikacji: 01-10-2020

 

Formularz zwrotu