OPŁATY ZA ROAMING. JAKOŚĆ SIECI W ROAMINGU.

Jakość sieci w roamingu

Jakość połączeń głosowych oraz transmisji danych realizowanych w roamingu zależy od sieci łączności ruchomej używanej za granicą. Warunki świadczenia usług w oferowanych w roamingu przez T-Mobile są nie mniej korzystne niż warunki świadczenia usług w kraju, jeżeli w sieci operatora uczestniczącego w roamingu jest dostępna ta sama generacja sieci łączności ruchomej oraz są dostępne takie same warunki i te same technologie transmisji danych. Wpływ na jakość usług roamingu regulowanego, w tym na różnice pomiędzy jakością usług w roamingu regulowanym a usługami na terytorium Polski, w szczególności na dostępną szacunkową maksymalną prędkość pobierania oraz wysyłania danych, a także na opóźnienie transmisji danych, mają oprócz dostępnej generacji sieci oraz technologii transmisji danych: konfiguracja i pojemność sieci operatora uczestniczącego w roamingu oraz wydłużenie ścieżki transmisyjnej spowodowane odległością sieci operatora uczestniczącego w roamingu od sieci T-Mobile. W przypadku połączeń głosowych w roamingu z uwagi na dostępność generacji sieci oraz technologii mogą być niedostępne połączenia w jakości HD Voice+ oraz w jakości HD Voice a także może być niedostępna usługa VoLTE. W przypadku dostępności VoLTE w roamingu na jakość połączeń VoLTE ma wpływ pokrycie 4G (LTE) operatora uczestniczącego w roamingu, gdyż w przypadku opuszczenia przez Abonenta zasięgu sieci w technologii 4G (LTE) może nastąpić zerwanie połączenia. Na korzystanie z usługi transmisji danych w roamingu mogą mieć wpływ także inne czynniki takie jak wykorzystywane urządzenie, usługi aktywne dla danej karty SIM, współdzielenie dostępu, czyli korzystanie z dostępu do Internetu w ramach jednej umowy równocześnie przez więcej niż jedno urządzenie. Prędkość transmisji danych w roamingu wpływa na korzystanie z treści, aplikacji i usług w szczególności dostęp do treści może być uzależniony od prędkości transmisji danych np. transmisja w czasie rzeczywistym, gry sieciowe w czasie rzeczywistym, dostęp do zasobów sieciowych, a także korzystanie z aplikacji lub usług może wymagać odpowiedniej transmisji danych np. aplikacje bankowe, aplikacje lub usługi wykorzystujące strumieniowanie wideo – videostreaming, gry sieciowe.

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz kontaktu z konsultantem?

Znajdź salon