Unikanie opłat roamingowych w strefach przygranicznych

Nasze salony pozostają otwarte. Znajdź najbliższy czynny salon na mapie

Roaming na terenach przygranicznych

Jak dezaktywować?

Telefon

Zadzwoń na numer

602 900

Opis usługi

Jeżeli mieszkasz lub przebywasz na terenach przygranicznych, Twój telefon może przypadkowo logować się do sieci operatora zagranicznego z uwagi na wyższy poziom sygnału. Może to narazić Cię na nieprzewidziane koszty z powodu naliczenia opłat roamingowych.

Włącz roaming ponownie przed wyjazdem z kraju

Przed kolejnym wyjazdem pamiętaj o ponownym uruchomieniu usługi oraz zmianie ustawień i przywróceniu automatycznego wyboru sieci – dzięki temu Twój telefon zaloguje się automatycznie w roamingu. Jak włączyć roaming?

Pamiętaj, że korzystanie z numeru alarmowego 112 jest bezpłatne w roamingu na terenie całej Unii Europejskiej.

Aby uniknąć zbędnych opłat, zalecamy:

  • zmianę ustawień w telefonie na ręczny wybór sieci w Polsce – należy wybrać sieć T-Mobile
  • wyłączenie roamingu na czas pobytu w kraju