Zwrot na rachunek bankowy z umowy abonamentowej

Zwrot nadpłaty z umowy abonamentowej możesz otrzymać przelewem na swój rachunek bankowy. W przypadku niewielkiej wartości nadpłaty, w granicach wartości faktur bilingowych, rozliczenie nadpłaty z najbliższą fakturą lub kolejną fakturą bilingową jest rekomendowanym rozwiązaniem. Zgłoszenie takiego rozliczenia nie jest konieczne ponieważ proces odbywa się automatycznie.

Z artykułu dowiesz się:

Dane jakie powinna zawierać dyspozycja zwrotu nadpłaty


  • dane Abonenta: imię i nazwisko, nazwa firmy
  • dane kontaktowe Abonenta: numer telefonu do kontaktu lub e-mail
  • numer konta abonenckiego (numer Klienta) i numer telefonu Abonenta, na który zawarto umowę
  • kwotę do zwrotu
  • numer rachunku bankowego, na który ma być wykonany zwrot oraz imię i nazwisko właściciela rachunku
  • podpis Abonenta zgodny z podpisem na umowie (w przypadku pisma o zwrot nadpłaty)
  • podpis osoby wpłacającej (w przypadku pisma o zwrot pomyłkowej wpłaty)

Zgłoszenie dyspozycji zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy


Dyspozycję możesz zgłosić do T-Mobile na trzy sposoby:


  • e-mailem - wysyłając na adres boa@t-mobile.pl (tylko w przypadku zwrotu na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty)
  • pisemnie - wysyłając na adres T-Mobile Polska S.A., Zespół Procesów Operacyjnych - Płatności, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa (zwrot możliwy na rachunek bankowy Abonenta lub inny wskazany rachunek bankowy)
  • telefonicznie - kontaktując się z Biurem Obsługi Abonenta (tylko w przypadku zwrotu na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty)
Czy ten artykuł był pomocny?

Dodatkowe informacje

Potrzebujesz kontaktu
z konsultantem?

Znajdź salon