KOMUNIKATY

Zmiana dodatkowych opłat wyrównawczych w strefie roamingowej 1a

Komunikat z 17.04.2019 r.

T‑Mobile Polska S.A. dokonuje z dniem 19 maja 2019 r. zmiany Dodatkowych Opłat Wyrównawczych za transmisję danych (Mobilny Internet) w Strefie Roamingowej 1A (Unia Europejska oraz kraje/terytoria nienależące do unii, ale należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Aktualna lista krajów/terytoriów wchodzących w skład Strefy Roamingowej 1A jest tutaj. Istota zmian wynika z decyzji Prezesa UKE z dn. 10.04.2019 r. i polega na obniżeniu Dodatkowej Opłaty Wyrównawczej za transmisję danych (Mobilny Internet) w Strefie Roamingowej 1A. Od 19.05.2019 r. opłata ta wynosi 4,00 zł (3,25 netto) za 1 GB i dotyczy wszystkich Klientów abonamentowych T‑Mobile, którzy zawarli umowę lub aneks do umowy począwszy od 01.07.2018 r.


W przypadku braku akceptacji zmian mają Państwo prawo wypowiedzieć umowę w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami do dnia 19 maja 2019 r. W przypadku skorzystania przez Państwa ze wskazanego prawa, T‑Mobile przysługuje roszczenie o zapłatę kwoty przewidzianej umową. Roszczenia takiego nie przewidują umowy obowiązujące na czas nieokreślony.


Naliczanie dodatkowych opłat nastąpi niezależnie od stosowanej dotychczas Polityki Uczciwego Korzystania.


Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz kontaktu z konsultantem?

Znajdź salon