Usługi o wartości dodanej w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Poniższe zestawienie zawiera numery (prefiksy) usług o wartości dodanej, które mogą podlegać podwyższonym opłatom. Zestawienie przygotowane jest w oparciu o bazę publikowaną przez BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications (Agencja UE wspierająca zadania wdrażania europejskich ram regulacyjnych dotyczących łączności elektronicznej). Aktualna dostępność usług wskazanych w tej bazie dla abonentów T-Mobile Polska S.A. zależy od dostawców tych usług  i jest wskazana wraz z cenami w odpowiednich cennikach T-Mobile Polska S.A.
Wybierz kraj aby wyświetlić zestawienie