Informacje i pomocCenniki i dokumenty

Ogłoszenie z dnia 20.12.2019 r. w sprawie zmian dla Użytkowników T-Mobile na Kartę korzystających w taryfy Frii w zakresie Cennika Taryfy Frii oraz Regulaminu Usługi Bezpieczny Internet dla Użytkowników.

T-Mobile Polska S.A. („T-Mobile”) informuje, że z dniem 26 stycznia 2020 r. dokonuje zmiany warunków Umowy oraz zmiany w treści cenników dla Użytkowników T-Mobile na kartę korzystających z taryfy Frii. Zmiana dotyczy sposobu rozliczenia pakietowej transmisji danych (Internet mobilny) i polega na zastąpieniu dotychczasowego rozliczenia w ramach Usługi Bezpieczny Internet naliczaniem opłaty w wysokości 0,20 zł. za każde 1 MB transmisji danych (tj. taryfikacją za bieżące zużycie kolejnych jednostek taryfikacji danych).

W związku z powyższym zmieniamy treść postanowień Cennika Taryfy Frii dla Użytkowników T-Mobile na kartę oraz usuwamy z Umowy Regulamin Usługi „Bezpieczny Internet” dla Użytkowników T-Mobile na Kartę.

W przypadku braku akceptacji zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia Umowy, które można zrealizować do dnia wejścia zmian w życie, tj. 26 stycznia 2020 r. Wypowiedzenia dokonuje się składając pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci T-Mobile lub wysyłając je na adres: T-Mobile Polska SA, Biuro Obsługi Abonenta, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem pod numerem 888 002 222

CENNIKI TARYFY FRII DLA UŻYTKOWNIKÓW T-MOBILE NA KARTĘ OBOWIĄZUJĄCE DO DNIA 25 STYCZNIA 2020 R. R. WŁĄCZNIE

CENNIKI TARYFY FRII DLA UŻYTKOWNIKÓW NA KARTĘ OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 26 STYCZNIA 2020 R.

ZMIANY W CENNIKACH TARYFY FII DLA UŻYTKOWNIKÓW T-MOBILE NA KARTĘ.


Poniżej udostępniamy treść usuwanego z Umowy Regulaminu Usługi „Bezpieczny Internet” dla Użytkowników T-Mobile na Kartę.

Regulamin Usługi „Bezpieczny Internet” dla Użytkowników T-Mobile na Kartę