Wyłączenie usługi Eranet

Drogi Kliencie

W dniu 14.12.2018 r. T-Mobile Polska zakończył świadczenie usługi poczta e-mail, świadczonej w ramach usług "Poczta Komfort" i "Poczta Extra" oraz usługi "Eranet". Oznacza to, że od tego dnia nie świadczymy usługi skrzynki pocztowej z adresem: twojadres@t-mobilemail.pl oraz twojadres@eranet.pl.

Dla użytkowników, którzy ponosili miesięczną opłatę cykliczną za korzystanie z usługi poczty e-mail, dezaktywacja usługi oznacza zaprzestanie naliczania tej opłaty przez T-Mobile Polska.

Wiadomości e-mail, które były dostępne w poczcie e-mail, przechowywane będą przez 90 dni od dnia dezaktywacji usługi. Wiadomości przychodzące na skrzynkę po 14.12.2018 r. nie zostaną dostarczone na ten adres e-mail, nie mogą być przekierowane na inny adres e-mail, nie będą także przechowywane. Nadawca takiej wiadomości otrzyma komunikat o nieistniejącym adresie e-mail odbiorcy.

Po upływie wyżej wymienionych terminów wiadomości zostaną bezpowrotnie usunięte.

Pozostałe usługi w ramach "Poczty Komfort" i "Poczty Extra" nie ulegają zmianie.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem pocztaeranet@t-mobile.pl