Reklamacje

Na jaki okres obowiązuje Automatyczne Przedłużenie Umowy?

Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na dodatkowy czas oznaczony: 12 cykli rozliczeniowych. Przedłużenie na dodatkowy czas oznaczony nastąpi od momentu nastania pierwszego z ostatnich 30 dni czasu oznaczonego umowy, jeżeli żadna ze stron (Klient, T-Mobile) nie złoży wcześniej pisemnego oświadczenia o jej nieprzedłużaniu.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Jakich informacji Ci zabrakło?

Twoja opinia została wysłana. Dziękujemy za wsparcie.