Kontroluj swoje rozliczenia

Jak skorzystać?

Mój T-Mobile

Weryfikacja informacji finansowych

Opis usługi

Po zalogowaniu skieruj się do zakładki Płatności, aby zapoznać się z:

  • zestawieniem 18 ostatnich faktur wraz z rachunkami szczegółowymi. Wszystkie dokumenty możesz bezpłatnie pobrać i zapisać na dysku swojego komputera
  • kwotą ostatnio zaksięgowanej wpłaty
  • aktualnym saldem Twojego konta
  • aktywną formą płatności

Moja taryfa

Tutaj znajdziesz zestawienie wszystkich posiadanych przez Ciebie pakietów wraz z informacją, ile minut jeszcze Ci zostało do końca cyklu.

Lista połączeń

Gdzie znajdziesz bieżące zestawienie Twoich połączeń.