Jak dokonam zmiany limitu na wyższy

Nasze salony pozostają otwarte. Znajdź najbliższy czynny salon na mapie

Reklamacje

Jeśli dokonam zmiany limitu danych na wyższy, czy będę mógł powrócić do limitu początkowego?

Tak. Dyspozycja zostanie zrealizowana od następnego cyklu rozliczeniowego.