Internet mobilny

Jeśli dokonam zmiany limitu danych na wyższy, czy będę mógł powrócić do limitu początkowego?

Tak. Dyspozycja zostanie zrealizowana od następnego cyklu rozliczeniowego.