KOMUNIKATY

Zmiana dodatkowych opłat wyrównawczych w strefie roamingowej 1a

Komunikat z 17.04.2019 r.

 T‑Mobile Polska S.A. dokonuje z dniem 19 maja 2019 r. zmiany dodatkowych opłat w roamingu międzynarodowym oraz za minutę połączenia wychodzącego w Strefie Roamingowej 1A (Unia Europejska oraz kraje/terytoria nienależące do unii, ale należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Aktualna lista krajów/terytoriów wchodzących w skład Strefy Roamingowej 1A jest tutaj. Istota zmian wynika z decyzji Prezesa UKE z dn. 10.04.2019 r. i polega na obniżeniu wyżej wymienionych opłat. Od 19.05.2019 r. opłaty te wynoszą:


  • 3,9975 zł za 1GB,
  • 0,0123 zł za minutę połączenia wychodzącego.

Powyższe dodatkowe opłaty w roamingu dotyczą wszystkich klientów usług przedpłaconych (pre-paid) T‑Mobile.


Jedocześnie informujemy, że nie ulegają zmianie wprowadzone w dn. 01.07.2018 r. dodatkowe opłaty w roamingu dla klientów usług przedpłaconych (pre-paid) T‑Mobile, które wynoszą:


  • 0,012 zł za minutę połączenia odebranego,
  • 0,012 zł za wysłanie SMS-a,
  • 0,012 zł za wysłanie MMS-a.

Naliczanie dodatkowych opłat nastąpi niezależnie od stosowanej dotychczas Polityki Uczciwego Korzystania.

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz kontaktu z konsultantem?

Znajdź salon