KOMUNIKATY

Zmiana cen usług roamingowych od 01 stycznia 2023 r.

ZMIANA CEN USŁUG ROAMINGOWYCH OD 01 STYCZNIA 2023 R.

T-Mobile Polska S.A. (dalej: T-Mobile”) z dniem 1 stycznia 2023 r. dokonuje zmian w cennikach usług roamingowych. 


Zmiany dotyczą wszystkich cenników roamingowych obowiązujących abonentów, będących konsumentami w tym subskrybentów systemu Heyah 01, użytkowników usług T-Mobile na kartę, Heyah na kartę oraz TuBiedronka.


Istota zmian polega głównie na obniżeniu niektórych cen usług w Strefie Roamingowej 1A (Unia Europejska oraz kraje/terytoria nienależące do Unii, ale należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Aktualna lista krajów/terytoriów wchodzących w skład Strefy Roamingowej 1A jest tutaj).


Zmiany obejmują:


1. Zmiany w Limicie Danych UE:


  • obniżenie wysokości opłat dodatkowych, pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania w Strefie Roamingowej 1A za transmisję danych do 10,43 zł za każdy GB transmisji danych,
  • obniżenie wysokości opłat dodatkowych, pobieranych po przekroczeniu Limitu Danych UE w Strefie Roamingowej 1A do 10,43 zł za każdy GB transmisji danych,
  • podwyższenie Limitów Danych UE w Strefie Roamingowej 1A.

Przykładowe wartości Limitu Danych UE w Strefie Roamingowej 1A (dane przed i po zmianie).


Kwota miesięczna Limit Danych UE do 30/06/2022 Limit Danych UE od 01/07/2022
1 zł 0,17 GB 0,19 GB
5 zł 0,86 GB 0,96 GB
10 zł 1,73 GB 1,92 GB
15 zł 2,59 GB 2,88 GB
30 zł 5,18 GB 5,75 GB
50 zł 8,63 GB 9,59 GB
100 zł 17,26 GB 19,17 GB

Szczegóły zmian są zamieszczone w cennikach roamingowych, zamieszczonych pod komunikatem.


2. Zmiany wysokości opłat dodatkowych przewidzianych Polityką Uczciwego Korzystania za niewłaściwe lub niestandardowe korzystanie z Usług w Strefie Roamingowej 1A:


  • obniżenie wysokości opłat dodatkowych, pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania za minutę połączenia wykonanego, minutę odebranego połączenia, wiadomość MMS, za GB transmisji danych.
Wysokość opłat dodatkowych, które mogą być naliczane w Strefie Roamingowej 1A Opłaty do 31/12/2022 Opłaty od 01/01/2023
Opłata dodatkowa za minutę odebranego połączenia głosowego 0,25 zł za 10 min. 0,12 zł za 10 min.
Opata dodatkowa za wysłaną wiadomość MMS 0,11 zł za 10 szt. 0,10 zł za 10 szt.
Opłata dodatkowa za każdy GB transmisji danych 11,59 zł za 1 GB 10,43 zł za 1 GB

Powyższe zmiany będziecie mogli Państwo również sprawdzić w aplikacji Mój T-Mobile od dnia 1 stycznia 2023. 


Pozostałe ceny i inne opłaty nie ulegają zmianie.


W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, macie Państwo prawo do dnia wejścia ich w życie, wypowiedzieć umowę, w trybie i na warunkach w niej określonych. 


Jeżeli wypowiecie Państwo umowę w taki sposób, że jej rozwiązanie nastąpi w czasie określonym, to T-Mobile będzie wówczas miał prawo do dochodzenia przewidzianej umową części udzielonej Państwu ulgi. T-Mobile będzie uprawniony do tego, ponieważ zmiany wynikają z przepisów prawa oraz powodują obniżenie cen usług roamingowych.


Poprzedni akapit nie dotyczy: 


  • umów abonamentowych po ich przejściu w czas nieokreślony,
  • umów w systemie Mix po wniesieniu wszystkich obowiązkowych doładowań,
  • umów w systemie T-Mobile na kartę.

Pod kolejnymi linkami udostępniamy wszystkie cenniki roamingowe obowiązujące abonentów, będących konsumentami w tym użytkowników usług T-Mobile na kartę, Heyah na kartę oraz TuBiedronka, ze zmianami obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2023.


Aby sprawdzić obowiązujący Państwa cennik, należy wyszukać go po nazwie

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz kontaktu z konsultantem?

Znajdź salon