Formy płatności

Jak aktywować

Sposób 1.

W sklepie

Sposób 2.

Zamawiając jego przesłanie pocztą pod numerem BOA

602 900 000

Wyraź swoją zgodę na tę formę płatności na formularzu "Zgoda na obciążanie rachunku". Formularz Zgody możesz otrzymać:

Na formularzu podaj numer rachunku i nazwę banku, z którego będą realizowane płatności oraz złóż podpis zgodny z wzorem podpisu złożonym w banku

Wypełniony i podpisany formularz [oryginał] złóż w sklepie firmowym lub prześlij do nas pocztą na adres:

Adres

T-Mobile Polska S.A.
Dział Obsługi Należności
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

My załatwiamy za Ciebie formalności związane z uruchomieniem Polecenia Zapłaty. O dacie rozpoczęcia realizowania Polecenia Zapłaty poinformujemy Cię za pomocą wiadomości SMS oraz listownie.

Od momentu uruchomienia Polecenia Zapłaty przejmujemy na siebie odpowiedzialność za terminowe uregulowanie Twoich zobowiązań. Ciebie prosimy jedynie o zapewnienie środków na rachunku na dzień płatności faktury. Od dnia uruchomienia Polecenia Zapłaty na Twojej fakturze będzie widniał zapis: Płatność zostanie zrealizowana przez Polecenie Zapłaty.

Dowiedz się więcej: www.poleceniezaplaty.org.pl