Informacje i pomocCenniki i dokumenty

 

Zmiana opłaty za sprawdzenie stanu konta

Zmiany w pobieraniu opłat za usługi „Granie na Czekanie” / „Szafa Gra” /„Prenumerata”

Ogłoszenie z dnia 07.12.2016 r.

T-Mobile Polska S.A. informuje, że od dnia 7 grudnia 2016 r. nie będą pobierane opłaty za usługi: „Granie na Czekanie” / „Szafa Gra” /„Prenumerata”, aktywowane automatycznie przy zawieraniu nowych umów lub aneksów po dniu 25 grudnia 2014 r. na podstawie warunków ofert promocyjnych.

Zaniechanie pobierania opłat dla segmentu post-paid nastąpi poprzez naliczenie rabatu w pierwszym okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się 17 grudnia 2016 r., co oznacza, że konsumenci posiadający aktywną usługę Granie na Czekanie nie poniosą kosztów za tę usługę. Faktury za kolejne cykle rozliczeniowe nie będą już zawierały pozycji dotyczącej usługi Granie na Czekanie.

Zaniechanie pobierania opłat dla segmentu mix oraz pre-paid będzie polegało na doładowaniu kont abonentów pre-paid oraz mix od dnia 17 grudnia 2016 r. kwotą stanowiącą równowartość miesięcznej opłaty za usługę Granie na Czekanie.

Zaniechanie pobierania opłat dla segmentu mix oraz pre-paid za usługę dodatkową „Prenumerata” nastąpi od 7 grudnia 2016 r. Oznacza to, że abonentom, którzy mają aktywną usługę „Prenumerata” nie będą naliczane opłaty.

Jednocześnie usługa „Granie na Czekanie” / „Szafa Gra”, jest w dalszym ciągu oferowana na zasadach określonych w regulaminie usługi. Więcej na stronach www Serwisu: www.granienaczekanie.pl, www.granie.t-mobile.pl, http://csa.heyah.pl, www.szafagraheyah.pl

Abonament

Mix

Na kartę

T-Mobile Mix (wcześniej MTV Mix)

Internet

Ogłoszenie o zmianie Regulaminów Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych
Ogłoszenie z dnia 30.11.2016 r. o zmianie Regulaminów Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych

Abonament

Mix

Na Kartę

Ogłoszenie z dnia 31.03.2017 r.

T-Mobile Polska S.A. („T-Mobile”) informuje, iż w okresie od dnia 01.04.2017 r. wprowadza okresowo nowe Warunki Oferty Promocyjnej „Darmowe rozmowy i SMS-y w T-Mobile” dla Użytkowników T-Mobile na Kartę, dotyczące usługi krajowych rozmów oraz SMSów do T-Mobile oraz Heyah (z wyłączeniem rozmów i SMSów do tuBiedronka). Opcja ta obejmuje Użytkowników T-Mobile na Kartę, którzy korzystają z dowolnej taryfy. Istota zmiany polega na przyznaniu uprawnionym Użytkownikom benefitu polegającego na tym, że mogą oni bez pomniejszenia stanu konta:

 • a. wykonywać krajowe połączenia na mobilne numery T-Mobile oraz Heyah
 • b. wysyłać krajowe wiadomości tekstowe SMS na mobilne numery T-Mobile oraz Heyah.

Zmiana oznacza obniżenie ceny. Prawo do wskazanego benefitu daje doładowanie konta kwotą min. 5 zł w okresie pomiędzy 01.04.2017 r. a 30.04.2017 r. Zmiana wprowadzana jest wyłącznie na okres 01.04.2017r. do wycofania, ale nie dłużej niż do dnia 30.04.2017 r., co oznacza, że po tym okresie obowiązują warunki sprzed zmiany. Szczegóły dotyczące zmiany znajdują się tutaj. Dodanie do umowy wskazanym Użytkownikom T-Mobile na Kartę dokumentu zatytułowanego Warunki Oferty Promocyjnej „Darmowe rozmowy i SMS-y w T-Mobile” nastąpi z dniem 01.05.2017 r. W przypadku braku akceptacji zmiany, objęci nią Użytkownicy mają prawo rozwiązać umowę do tego dnia.”

T-Mobile Mix (wcześniej MTV Mix)

Internet

Inne

Abonament

Mix

Na kartę

Inne

Dokumenty

 

Cenniki

Regulaminy

Pozostałe dokumenty

Zmiany w Roamingu po 01.09.2014

Ogłoszenie z dnia 13.06.2016r.

T-Mobile Polska S.A. („T-Mobile”) w okresie od dnia 13.06.2016r. wprowadza okresowo nową opcję usług roamingowych. Dotyczy ona usług roamingowych świadczonych Abonentom Mix korzystającym z taryfy Frii Mix, Mix 25, Mix 50, Mixera 25 oraz Mixera 50. Istota zmiany polega na:

 1. utworzeniu nowej strefy roamingowej - Strefy Międzynarodowej T-Mobile, w skład której wchodzą: Albania, Austria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Grecja, Holandia, Macedonia, Niemcy, Rumunia, Słowacja oraz Węgry,
 2. uprawnieniu wskazanych abonentów do skorzystania z 7-dniowego benefitu polegającego na tym, że mogą oni bez pomniejszenia stanu konta:
  1. wykonywać/odbierać połączenia głosowe, wysyłać/odbierać wiadomości SMS i MMS oraz korzystać z transmisji danych do wysokości 1 GB – w ramach tej strefy,
  2. wykonywać połączenia głosowe i wysyłać wiadomości SMS i MMS z tej strefy do Polski,
  3. odbierać połączenia głosowe i wiadomości SMS/MMS z Polski na terenie tej strefy.
Prawo do wskazanego benefitu zyskuje się przez doładowanie konta nominałem 10 zł w okresie pomiędzy 13.06.2016r. a 31.08.2016r. Dopuszczalne są jedynie dwa takie doładowania, przy czym każde z nich generuje odrębne uprawnienie do wskazanego 7-dniowego benefitu. Początek korzystania z benefitu musi nastąpić najpóźniej dnia 31.08.2016r. Okres 7 dni liczony jest od momentu rozpoczęcia korzystania z benefitu. Zmiana wprowadzana jest wyłącznie na okres 13.06.2016r. – 31.08.2016r., po czy będą obowiązywać dotychczasowe warunki. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób uprawnień wskazanego abonenta do korzystania z benefitu w sytuacji, gdy korzystanie z niego rozpoczęło się przed końcem dnia 31.08.2016r., a koniec 7-dniowego okresu przypada po tym terminie. Szczegóły dotyczące wskazanej opcji usługowej znajdują się tutaj. Zmiana oznacza obniżenie ceny. Dodanie do umowy wskazanym Abonentom Mix dokumentu zatytułowanego „Cennik usługi Nielimitowany Roaming T-Mobile i Internet 1 GB - MIX” nastąpi z dniem 14 lipca 2016r. W przypadku braku akceptacji zmiany, objęci nią Abonenci Mix mają prawo rozwiązać umowę do tego dnia. Takie rozwiązanie umowy przed końcem czasu oznaczonego będzie jednakże rodzić po stronie T-Mobile prawo do żądania kary umownej.Ogłoszenie z dnia 13.06.2016r.

T-Mobile Polska S.A. („T-Mobile”) w okresie od dnia 13.06.2016r. wprowadza okresowo nową opcję usług roamingowych. Dotyczy ona usług roamingowych świadczonych Użytkownikom T-Mobile na kartę, którzy są aktywni w sieci T-Mobile od minimum 100 dni, liczonych od daty aktywacji Karty SIM i korzystają z taryfy Frii, Happy, Nowy Tak Tak, Tak Tak HOT lub Hot. Istota zmiany polega na:

 1. utworzeniu nowej strefy roamingowej - Strefy Międzynarodowej T-Mobile, w skład której wchodzą: Albania, Austria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Grecja, Holandia, Macedonia, Niemcy, Rumunia, Słowacja oraz Węgry oraz
 2. uprawnieniu wskazanych użytkowników do skorzystania z 7-dniowego benefitu polegającego na tym, że mogą oni bez pomniejszenia stanu konta:
  1. wykonywać/odbierać połączenia głosowe, wysyłać/odbierać wiadomości SMS i MMS oraz korzystać z transmisji danych do wysokości 1 GB – w ramach tej strefy,
  2. wykonywać połączenia głosowe i wysyłać wiadomości SMS i MMS z tej strefy do Polski,
  3. odbierać połączenia głosowe i wiadomości SMS/MMS z Polski na terenie tej strefy.
Prawo do wskazanego benefitu zyskuje się przez doładowanie konta nominałem min. 50 zł w okresie pomiędzy 13.06.2016r. a 31.08.2016r. Dopuszczalne są jedynie dwa takie doładowania, przy czym każde z nich generuje odrębne uprawnienie do wskazanego 7-dniowego benefitu. Początek korzystania z benefitu musi nastąpić najpóźniej dnia 31.08.2016r. Okres 7 dni liczony jest od momentu rozpoczęcia korzystania z benefitu. Zmiana wprowadzana jest wyłącznie na okres 13.06.2016r. – 31.08.2016r., po czym obowiązywać będą warunki sprzed zmiany. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób uprawnień wskazanego Użytkownika do korzystania z benefitu w sytuacji, gdy korzystanie z niego rozpoczęło się przed końcem dnia 31.08.2016r., a koniec 7-dniowego okresu przypada po tym terminie. Szczegóły dotyczące wskazanej opcji usługowej znajdują się tutaj. Zmiana oznacza obniżenie ceny. Dodanie do umowy wskazanym Użytkownikom T-Mobile na kartę dokumentu zatytułowanego „Cennik usługi Nielimitowany Roaming T-Mobile i Internet 1 GB – Na kartę” nastąpi z dniem 14 lipca 2016r. W przypadku braku akceptacji zmiany, objęci nią użytkownicy mają prawo rozwiązać umowę do tego dnia.OBNIŻKA STAWEK W ROAMINGU MIĘDZYNARODOWYM OD 30 KWIETNIA 2016R.

Od 30 kwietnia 2016 r. obowiązują nowe ceny regulowane w usłudze roamingu międzynarodowego w Strefie 1A / Strefie 1 (Unia Europejska, Islandia, Lichtenstein, Norwegia i inne obszary doprecyzowane w cenniku). Nowe cenniki roamingowe obejmujące wskazaną opcję regulowaną znajdują się poniżej.Abonament

Na kartę

Mix

ZMIANY W CENNIKU TARYFY

ZMIANY W CENNIKACH ROAMINGOWYCH

Poniższe cenniki roamingowe ulegają w całości wykreśleniu a w ich miejsce wchodzą cenniki zgodnie z informacją podaną TUTAJ