Informacje i pomocCenniki i dokumenty

Cenniki i dokumenty

 

Zmiana opłaty za sprawdzenie stanu konta

Abonament

Mix

Na kartę

T-Mobile Mix (wcześniej MTV Mix)

Internet

Abonament

Mix

Na Kartę

T-Mobile Mix (wcześniej MTV Mix)

Internet

Inne

Abonament

Mix

Na kartę

Inne

Dokumenty

 

Cenniki

Regulaminy

Pozostałe dokumenty

Zmiany w Roamingu po 01.09.2014

OBNIŻKA STAWEK W ROAMINGU MIĘDZYNARODOWYM OD 30 KWIETNIA 2016R.

Od 30 kwietnia 2016 r. obowiązują nowe ceny regulowane w usłudze roamingu międzynarodowego w Strefie 1A / Strefie 1 (Unia Europejska, Islandia, Lichtenstein, Norwegia i inne obszary doprecyzowane w cenniku). Nowe cenniki roamingowe obejmujące wskazaną opcję regulowaną znajdują się poniżej.

Powyższe oznacza także, że z dniem 30 kwietnia 2016r. przestaje obowiązywać dotychczasowa opcja regulowana dla roamingu we wskazanej strefie (w cennikach konsumenckich zwana Eurotaryfą). W przypadku, gdy powyższe oznacza zmianę cen, której Państwo nie akceptują, mają Państwo prawo wypowiedzieć umowę w trybie i na warunkach przewidzianym jej postanowieniami, do dnia wejścia zmiany w życie tj. do dnia 30 kwietnia 2016r. Ponieważ zmiany w cenniku nie oznaczają podwyżki cen a nowe warunki cenowe wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, w przypadku skorzystania przez Abonenta ze wskazanego prawa, Operatorowi przysługuje roszczenie o zapłatę kary umownej (o ile umowa taką karę przewiduje). Nowe cenniki roamingowe obejmujące wskazaną opcję regulowaną oraz zmiany w dotychczasowych cennikach znajdą Państwo poniżej.Abonament

Na kartę

Mix

ZMIANY W CENNIKU TARYFY

ZMIANY W CENNIKACH ROAMINGOWYCH

Poniższe cenniki roamingowe ulegają w całości wykreśleniu a w ich miejsce wchodzą cenniki zgodnie z informacją podaną TUTAJ