Informacje i pomocCenniki i dokumenty

Zmiana Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych

T-Mobile Polska S.A. (dalej „T-Mobile”) informuje, że z dniem 12 września 2018r. uległy likwidacji stałe polubowne sądy konsumenckie przy Prezesie UKE. Od tego dnia jedynym polubownym sposobem rozstrzygania sporów z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest prowadzone przez Prezesa UKE postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. W wyniku zmian w prawie, które redukują liczbę polubownych sposobów rozwiązywania sporów do jednego wskazanego postępowania, T-Mobile zobowiązany jest do dokonania tego samego w regulaminach. Czyni to w następujący sposób:

 1. W każdym z następujących dokumentów:
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” z dnia 01 października 2003r.,
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów” z dnia 06 lipca 2009 r.,
  dokonuje się następujących zmian:

  W przypadku pierwszego z tych regulaminów zmiana dokonywana jest w §20 ustęp ostatni, a w przypadku drugiego - w §18 ustęp ostatni. We wskazanych ustępach usuwa się zdanie czwarte, piąte i szóste, a w to miejsce wstawia się: „Spory pomiędzy Abonentem będącym Konsumentem a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”

 2. W „Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Era Mix” z dnia 28 września 2009r. w § 17 ustęp ostatni wykreśla się zdanie drugie, trzecie i czwarte, a w to miejsce wstawia się:” Spory pomiędzy Abonentem Era Mix będącym Konsumentem a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”

 3. W „Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Mix” z dnia 05 czerwca 2011r., w § 17 ustęp ostatni wykreśla się zdanie drugie, trzecie i czwarte, a w to miejsce wstawia się:” Spory pomiędzy Abonentem Mix będącym Konsumentem a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”

 4. W każdym z następujących dokumentów:
  • ”Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T-Mobile” z dnia 05 czerwca 2011r.
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T-Mobile” z dnia 12 kwietnia 2013r.,
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Mix” z dnia 24 kwietnia 2013r.,
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T-Mobile” z dnia 23 czerwca 2013r.,
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Mix” z dnia 23 czerwca 2013r.,
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T-Mobile” z dnia 04 listopada 2013r.,
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Mix” z dnia 04 listopada 2013r.,
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T-Mobile” z dnia 24 marca 2015r.,
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Mix” z dnia 24 marca 2015r.,
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T-Mobile” z dnia 20 sierpnia 2015r.,
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Mix” z dnia 20 sierpnia 2015r.,
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T-Mobile” z dnia 15 września 2016r.,
  w ich § 16 w ostatnim jego ustępie wykreśla się zdania czwarte, piąte i szóste, a w to miejsce wstawia się:

  „Spory pomiędzy Abonentem będącym Konsumentem a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”
  W nowo wstawianych postanowieniach regulaminów, których tytuły zawierają frazę „na rzecz Abonentów Mix”, w miejscu użytego wyrazu „Abonenta” występuje wyraz „Abonenta Mix”.

 5. W każdym z następujących dokumentów:
  • Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T-Mobile” z dnia 01 stycznia 2017r.,
  • Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Mix” z dnia 01 stycznia 2017 r.,
  dokonuje się dwóch następujących zmian:

  5.1. W ich §4 ust. 24 usuwa się zdanie piąte, szóste i siódme i w to miejsce wstawia się:
  „Spory pomiędzy Abonentem będącym Konsumentem a Operatorem mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”

  5.2. W ich § 16 ust. 22 usuwa się zdanie czwarte, piąte i szóste i w to miejsce wstawia się:
  „Spory pomiędzy Abonentem będącym Konsumentem a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”

  W nowo wstawianych postanowieniach „Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Mix” w miejscu użytego wyrazu „Abonentem” występuje wyraz „Abonentem Mix”.

 6. W każdym z następujących dokumentów:
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T-Mobile” z dnia 10 stycznia 2017r.,
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Mix” z dnia 10 stycznia 2017r.,
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T-Mobile” z dnia 28 kwietnia 2017r.,
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T-Mobile” z dnia 25 maja 2017r.,
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T-Mobile” z dnia 12 września 2017r.,
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Mix” z dnia 12 września 2017r.,
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T-Mobile” z dnia 06 października 2017r.,
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T-Mobile” z dnia 18 kwietnia 2018r.,
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Mix” z dnia 18 kwietnia 2018r.,
  w § 16 ust. 22 wykreśla się zdanie drugie. W miejsce wykreślonej treści wprowadza się następujące zdanie: „W przypadku Abonenta będącego Konsumentem możliwe jest także we wskazanej sytuacji, za zgodą obu stron sporu, polubowne rozwiązanie go w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”

  W nowo wstawianych postanowieniach regulaminów, których tytuły zawierają frazę „na rzecz Abonentów Mix” w miejscu użytego wyrazu „Abonenta” występuje wyraz „Abonenta Mix”.

 7. W każdym z następujących dokumentów:
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę” z dnia 30 kwietnia 2013 r.
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę” z dnia 04 listopada 2013 r.
  w ich § 14 ust. 16 wykreśla się ostatnie zdanie, a w to miejsce wstawia się następujące zdanie:

  „Spory pomiędzy Użytkownikiem będącym Konsumentem a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”

 8. W każdym z następujących dokumentów:
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę” z dnia 24 marca 2015 r.
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę” z dnia 20 sierpnia 2015 r.
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę” z dnia 25 lipca 2016 r.
  w ich § 14 ust. 22 wykreśla się zdania czwarte, piąte i szóste, a w to miejsce wstawia się następujące zdanie:

  „Spory pomiędzy Użytkownikiem będącym Konsumentem a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”

 9. W „Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę” z dnia 01 stycznia 2017 r. dokonuje się dwóch następujących zmian:

  9.1. W §5 ust. 23 usuwa się zdanie piąte, szóste i siódme i w to miejsce wstawia się następujące zdanie:

  „Spory pomiędzy Użytkownikiem będącym Konsumentem a Operatorem mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”

  9.2. W ich § 14 ust. 22 usuwa się zdanie czwarte, piąte i szóste i w to miejsce wstawia się następujące zdanie:

  „Spory pomiędzy Użytkownikiem będącym Konsumentem a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”

 10. W każdym z następujących dokumentów:
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę” z dnia 10 stycznia 2017 r.
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę” z dnia 22 czerwca 2017 r.
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę” z dnia 12 września 2017 r.
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę” z dnia 06 października 2017 r.
  w ich § 14 ust. 22 wykreśla się zdanie drugie. W miejsce wykreślonej treści wprowadza się następujące zdanie: „W przypadku Użytkownika będącego Konsumentem możliwe jest także we wskazanej sytuacji, za zgodą obu stron sporu, polubowne rozwiązanie go w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”

 11. W „Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę” z dnia 30 maja 2018 r. w § 13 ust. 22 wykreśla się zdanie drugie. W miejsce wykreślonej treści wprowadza się następujące zdanie: „W przypadku Użytkownika będącego Konsumentem możliwe jest także we wskazanej sytuacji, za zgodą obu stron sporu, polubowne rozwiązanie go w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”


 12. W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, mogą Państwo wypowiedzieć umowę obejmującą dokument modyfikowany w powyższy sposób do dnia 12 grudnia 2018r. włącznie, w sposób określony jej postanowieniami. Jeśli umowa była zawarta na piśmie i jej rozwiązanie (na skutek takiego wypowiedzenia) przypadnie przed końcem jej czasu określonego, to T-Mobile ma prawo dochodzić od Państwa roszczenia określonego warunkami tej umowy, a wynikającego z udzielonej przy jej zawarciu ulgi. T-Mobile ma do tego prawo, gdyż zaproponowane powyżej zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. Jeśli umowa była zawarta na piśmie i jej rozwiązanie (na skutek takiego wypowiedzenia) przypadnie na jej czas nieokreślony, to T-Mobile nie ma prawa dochodzić od Państwa wskazanego roszczenia. Możliwość dochodzenie przez T-Mobile wskazanego roszczenia w żadnym przypadku nie dotyczy umów zawartych nie na piśmie w systemie „na kartę”.