Informacje i pomocCenniki i dokumenty

OGŁOSZENIE Z DNIA 31 SIERPNIA 2021 R. W SPRAWIE WARUNKÓW PROMOCYJNYCH OKREŚLONYCH W CENNIKU PROMOCYJNYM „USŁUGI ROAMINGOWE I MIĘDZYNARODOWE DLA WIELKIEJ BRYTANII – DLA ABONENTÓW, ABONENTÓW MIX ORAZ UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU NA KARTĘ, INTERNET NA KARTĘ, HEYAH NA KARTĘ ORAZ TU BIEDRONKA W T-MOBILE”

T‑Mobile Polska S.A. ("T-Mobile") informuje, że Abonentów i Abonentów Mix T‑Mobile zawierających umowę lub aneks po 01 stycznia 2021 r. oraz Użytkowników systemu T‑Mobile na kartę, Internet na kartę oraz Heyah na kartę oraz tu Biedronka - od dnia 01 października 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r. wprowadza nowe, promocyjne opłaty dla usług roamingowych i międzynarodowych dotyczących Wielkiej Brytanii określone w cenniku promocyjnym "Usługi roamingowe i międzynarodowe dla Wielkiej Brytanii - dla Abonentów i Abonentów Mix oraz Użytkowników systemu na kartę, Internet na kartę, Heyah na kartę oraz tu Biedronka w T-Mobile".

W przypadku braku akceptacji zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia Umowy, które można zrealizować do dnia wejścia zmian w życie, tj. do dnia 1 października 2021 r. Jednakże w takim przypadku Operator będzie uprawniony do roszczenia z tytułu rozwiązania umowy przed upływem umówionego terminu. Wypowiedzenia dokonuje się składając pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci T‑Mobile lub wysyłając je na adres: T‑Mobile Polska SA, Biuro Obsługi Abonenta, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem pod numerem 602 900 000 dla Abonentów T‑Mobile lub 602 960 200 dla Abonentów T‑Mobile Mix oraz Użytkowników systemu na kartę.

WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ „USŁUGI ROAMINGOWE I MIĘDZYNARODOWE DLA WIELKIEJ BRYTANII – DLA ABONENTÓW, ABONENTÓW MIX ORAZ UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU NA KARTĘ, INTERNET NA KARTĘ, HEYAH NA KARTĘ ORAZ TU BIEDRONKA W T-MOBILE”