Informacje i pomocCenniki i dokumenty

Ogłoszenie z dnia 30.07.2021 r. o zakończeniu świadczenia usług, określonych w regulaminie Warunki Oferty Promocyjnej „Bezpłatne Startery T‑Mobile na kartę zamawiane w Internecie – edycja limitowana”.

Informujemy, że z dniem 01.10.2021 r. T‑Mobile kończy świadczenie następujących opcji usługowych, przypisanych do pakietów startowych i określonych w regulaminie Warunki Oferty Promocyjnej „Bezpłatne Startery T‑Mobile na kartę zamawiane w Internecie – edycja limitowana”:

  1. „Nielimitowane rozmowy, SMS-y i pakiet Internetu” (wersja 7 dni za 7 zł)
  2. „Nielimitowane rozmowy, SMS-y i pakiet Internetu” (wersja 30 dni za 30 zł)
  3. „Masz złotówkę – masz no limit na wszystko i do wszystkich”
  4. „Rozmowy do wszystkich za darmo po doładowaniach”
  5. „10 GB gratis! Co tydzień i na tydzień”.

Zgodnie z postanowieniami tego regulaminu, Użytkownicy T‑Mobile na kartę, którzy do dnia 30.09.2021 r. włącznie aktywowali jedną z opcji usługowych w ramach ww. pakietów startowych, bądź którym usługi te odnowiły się do tego dnia, będą mogli z nich korzystać do końca cyklu przewidzianego dla posiadanej opcji usługowej.

Po upływie okresu promocyjnego opłaty za usługi będą naliczane zgodnie z obowiązującym Użytkownika T‑Mobile na kartę cennikiem taryfy.

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, Użytkownik T‑Mobile na kartę ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych najpóźniej do dnia wejścia tych zmian w życie.

Użytkownik T‑Mobile na kartę może samodzielnie wybrać inną odpowiadającą mu ofertę, spośród oferowanych przez T‑Mobile. Opis aktualnych ofert znajduje się na stronie internetowej T‑Mobile lub w aplikacji Mój T‑Mobile.

Warunki Oferty Promocyjnej „Bezpłatne Startery T‑Mobile na kartę zamawiane w internecie – edycja limitowana”