Informacje i pomocCenniki i dokumenty

OGŁOSZENIE Z DNIA 29 STYCZNIA 2021 R. W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA DO DNIA 31 MAJA 2021 R. WARUNKÓW PROMOCYJNYCH OKREŚLONYCH W  CENNIKU PROMOCYJNYM „USŁUGI ROAMINGOWE I MIĘDZYNARODOWE DLA WIELKIEJ BRYTANII – DLA ABONENTÓW I ABONENTÓW MIX T‑MOBILE”.

T‑Mobile Polska S.A. („T-Mobile”) informuje, że dla Abonentów i Abonentów Mix T‑Mobile zawierających umowę lub aneks po 01 stycznia 2021 r. przedłuża do dnia 31 maja 2021 r. warunki promocyjne określone w cenniku promocyjnym „Usługi roamingowe i międzynarodowe dla Wielkiej Brytanii – dla Abonentów i Abonentów Mix T‑Mobile” z dnia 1 stycznia 2021 r. Przedłużenie warunków promocyjnych następuje od dnia 01 marca 2021 r.

W przypadku braku akceptacji zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia Umowy, które można zrealizować do dnia wejścia zmian w życie, tj. do dnia 1 marca 2021 r. Jednakże w takim przypadku Operator będzie uprawniony do roszczenia z tytułu rozwiązania umowy przed upływem umówionego terminu. Wypowiedzenia dokonuje się składając pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci T‑Mobile lub wysyłając je na adres: T‑Mobile Polska SA, Biuro Obsługi Abonenta, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem pod numerem 602 900 000 dla Abonentów T‑Mobile lub 602 960 200 dla Abonentów Mix T‑Mobile.

W poniższej zakładce udostępniamy:

CENNIK PROMOCYJNY „USŁUGI ROAMINGOWE I MIĘDZYNARODOWE DLA WIELKIEJ BRYTANII – DLA ABONENTÓW I ABONENTÓW MIX T‑Mobile”.

Pod kolejnymi linkami udostępniamy: cenniki promocyjny „Usługi roamingowe i międzynarodowe dla Wielkiej Brytanii – dla Abonentów i Abonentów Mix T‑Mobile” z zasadami dla okresu do dnia 28 lutego 2021 r. włącznie (sprzed wejścia w życie zmian), cennik promocyjny „Usługi roamingowe i międzynarodowe dla Wielkiej Brytanii – dla Abonentów i Abonentów Mix T‑Mobile” z zasadami dla okresu od dnia 01 marca 2021 r. (tj. po wejściu zmian) oraz treść zmiany w cenniku promocyjnym „Usługi roamingowe i międzynarodowe dla Wielkiej Brytanii – dla Abonentów i Abonentów Mix T‑Mobile” ,

CENNIK PROMOCYJNY „USŁUGI ROAMINGOWE I MIĘDZYNARODOWE DLA WIELKIEJ BRYTANII – DLA ABONENTÓW I ABONENTÓW MIX T Mobile” OBOWIĄZUJACY OD DNIA 01 stycznia 2021 R.

CENNIK PROMOCYJNY „USŁUGI ROAMINGOWE I MIĘDZYNARODOWE DLA WIELKIEJ BRYTANII – DLA ABONENTÓW I ABONENTÓW MIX T‑Mobile” OBOWIĄZUJACY OD DNIA 01 MARCA 2021 R.

ZMIANY W CENNIKU PROMOCYJNYM „USŁUGI ROAMINGOWE I MIĘDZYNARODOWE DLA WIELKIEJ BRYTANII – DLA ABONENTÓW I ABONENTÓW MIX T‑Mobile”