Informacje i pomocCenniki i dokumenty

DODATKOWE SPOSOBY WYPOWIEDZENIA UMOWY W FORMIE DOKUMENTOWEJ.

Oprócz sposobów wypowiedzenia umowy podanych wprost w jej postanowieniach, T‑Mobile ma prawo udostępnić Ci dodatkowe kanały służące składaniu tego rodzaju oświadczeń, o czym zawiadamia na niniejszej stronie internetowej. Na ten moment takich dodatkowych kanałów nie ma. Dla uniknięcia wątpliwości podkreślamy, że powyższa informacja nie ma zastosowania do umów zawartych w systemie „na kartę”.