Informacje i pomocCenniki i dokumenty

OGŁOSZENIE Z DNIA 20.11.2020R O ZMIANIE UMÓW T‑MOBILE

21.12.2020r. zmieniają się przepisy prawa, co zmusza nas do zmiany Twojej umowy wykonywanej pod marką T Mobile (dalej „Umowa”). Istota zmian jest taka:

- Umowę będziesz mógł wypowiedzieć nie tylko w dotychczasowej formie pisemnej. Dojdzie możliwość wypowiadania jej także w formie dokumentowej. Wystarczy zrobić wyraźny skan lub wyraźne zdjęcie podpisanego przez Ciebie wypowiedzenia i wysłać jako załącznik e-mailem do T Mobile. T Mobile może w przyszłości udostępnić Ci dodatkowe, wygodne sposoby wypowiedzenia Umowy. Informacja o nich znajdzie się na www.t-mobile.pl

- Gdy Umowa przeszła w czas nieokreślony, będziesz mógł ją wypowiedzieć z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Przed zmianą termin ten był dłuższy.

- Jeżeli Umowa obejmuje usługę dostępu do Internetu, to zyskasz prawo do odszkodowania za każdy dzień opóźnienia w procesie zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu w trybie zachowania ciągłości jej świadczenia.

Pełną informację o zmianach znajdziesz pod poniższymi linkami:

ZMIANY W UMOWIE O ŚWIADCZENIE USŁUG MOBILNYCH
ZMIANY W UMOWIE O ŚWIADCZENIE (1) GŁOSOWYCH USŁUG STACJONARNYCH, (2) GŁOSOWYCH USŁUG KONWERGENTNYCH (NUMER STACJONARNY WE FRAGMENCIE SIECI MOBILNEJ) I (3) STACJONARNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU (W TYM DOSTĘPU ŚWIATŁOWODOWEGO), ORAZ W UMOWIE O UDZIELENIE ULGI DODATKOWEJ

Jeśli nie akceptujesz tych zmian, masz prawo wypowiedzieć Umowę. Możesz to zrobić do czasu ich wejścia w życie tj. do 21 grudnia 2020 r. Jeśli się na to zdecydujesz, to wypowiedzenie powinno być złożone jeszcze na obecnych zasadach czyli w formie pisemnej. Jeżeli wypowiesz nam Umowę w taki sposób, że jej rozwiązanie nastąpi w czasie określonym, to będziemy mieli wówczas prawo do dochodzenia przewidzianego umową odszkodowania, które wynika z udzielonej Tobie ulgi. Będziemy mogli tak zrobić, ponieważ zmiany wynikają z konieczności wdrożenia nowych przepisów prawa. Poprzednie dwa zdania nie dotyczą Umowy w czasie nieokreślonym.

Zespół T‑Mobile