Informacje i pomocCenniki i dokumenty

Ogłoszenie z dnia 21.04.2022 r. o zmianie Cenników Numerów Premium dla Abonentów, Abonentów Mix oraz Użytkowników T‑Mobile.

T-Mobile Polska S.A. informuje, iż z dniem 22.05.2022 r. zmianie ulegają następujące Cenniki, obowiązujące do dnia podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości:

1. Cennik Numery Premium dla Abonentów T‑Mobile i Abonentów Mix,
2. Cennik Numery Premium dla Abonentów T‑Mobile (niebędących Konsumentami),
3. Cennik Numery Premium dla Abonentów Taryf Firmowa,
4. Cennik Numery Premium dla Abonentów Nowej Taryfy Domowej,
5. Cennik Numery Premium dla Użytkowników T‑Mobile na kartę,
6. Cennik Taryfy GO! w systemie T‑Mobile na kartę.

Proponowana zmiana w ww. cennikach polega na dodaniu nowej usługi, poprzez rozszerzenie dostępnych zakresów numeracji usług premium, dla wszystkich rodzajów połączeń: głosowych, SMS oraz MMS.

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, mają Państwo prawo wypowiedzieć Umowę w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami, najpóźniej do dnia wejścia tych zmian w życie. W razie skorzystania z powyższego prawa przed upływem czasu określonego obowiązywania Umowy, T‑Mobile ma prawo do żądania zapłaty przewidzianego Umową roszczenia, w związku z wypowiedzeniem Umowy z tego tytułu. Roszczenia takiego nie przewidują umowy w systemie prepaid na kartę oraz inne, obowiązujące na czas nieokreślony.

W poniższych linkach udostępniamy cenniki obowiązujące od dnia 22.05.2022 r. wraz z wykazem zmian.

Cennik Numery Premium dla Abonentów Nowej Taryfy Domowej Cennik Numery Premium dla Abonentów T‑Mobile i Abonentów Mix Cennik Numery Premium dla Abonentów T‑Mobile Cennik Numery Premium dla Abonentów Taryf Firmowa Cennik Numery Premium dla Użytkowników T‑Mobile na kartę Cennik taryfy GO! w systemie T‑Mobile Na Kartę