Informacje i pomocCenniki i dokumenty

OGŁOSZENIE Z DNIA 30 MARCA 2022 R. W SPRAWIE WARUNKÓW PROMOCYJNYCH OKREŚLONYCH W CENNIKU PROMOCYJNYM „USŁUGI ROAMINGOWE DLA UKRAINY – DLA ABONENTÓW, ABONENTÓW MIX ORAZ UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU NA KARTĘ, INTERNET NA KARTĘ, HEYAH NA KARTĘ ORAZ TU BIEDRONKA W T-MOBILE”

T Mobile Polska S.A. ("T-Mobile") informuje, że dla:

  • • Abonentów T‑Mobile na Taryfie T, Rodzina, Jump, Heyah non stop, Magenta Biznes, Jump proFirma,
  • • Abonentów T‑Mobile MIX z taryfą Frii MIX,
  • • Blueconnect, Heyah na kartę oraz tu Biedronka.

Od dnia 01 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wprowadza obniżone, promocyjne opłaty dla usług roamingowych, dotyczących Ukrainy określone w cenniku promocyjnym "Usługi roamingowe dla Ukrainy - dla Abonentów i Abonentów Mix oraz Użytkowników systemu na kartę, Internet na kartę, Heyah na kartę oraz tu Biedronka w T-Mobile".

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, mają Państwo prawo wypowiedzieć Umowę w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami, najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2021. W razie skorzystania z powyższego prawa przed upływem czasu określonego obowiązywania Umowy, T‑Mobile ma prawo do żądania zapłaty przewidzianego Umową roszczenia, w związku z wypowiedzeniem Umowy z tego tytułu. Roszczenia takiego nie przewidują umowy w systemie prepaid na kartę oraz inne, obowiązujące na czas nieokreślony.

Warunki Oferty Promocyjnej „Usługi roamingowe dla Ukrainy – dla Abonentów, Abonentów Mix oraz Użytkowników systemu na kartę, internet na kartę, Heyah na kartę oraz TU Biedronka w T-Mobile”.