Informacje i pomocCenniki i dokumenty

Ogłoszenie z dnia 09.03.2022 r. o zakończeniu udostępniania serwisu „Angielski flirt”, w ramach usługi „Niusownia” dla Użytkowników T‑Mobile na kartę.

Informujemy, że z dniem 10.04.2022 r. T‑Mobile kończy udostępnianie serwisu „Angielski flirt”, dostępnego w ramach Regulaminu Usługi Dodatkowej „Niusowania” dla Użytkowników T‑Mobile na kartę. Korzystanie z serwisu „Angielski flirt” jest możliwe jedynie do tego dnia.

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych najpóźniej do dnia wejścia tych zmian w życie.