Informacje i pomocCenniki i dokumenty

OGŁOSZENIE Z DNIA 31 MAJA 2021 R. W SPRAWIE WARUNKÓW PROMOCYJNYCH OKREŚLONYCH W CENNIKU PROMOCYJNYM „USŁUGI ROAMINGOWE I MIĘDZYNARODOWE DLA WIELKIEJ BRYTANII – DLA ABONENTÓW, ABONENTÓW MIX ORAZ UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU NA KARTĘ, INTERNET NA KARTĘ, HEYAH NA KARTĘ ORAZ TU BIEDRONKA W T-MOBILE”

T‑Mobile Polska S.A. („T-Mobile”) informuje, że Abonentów i Abonentów Mix T‑Mobile zawierających umowę lub aneks po 01 stycznia 2021 r. oraz Użytkowników systemu T‑Mobile na kartę, Internet na kartę oraz Heyah na kartę od dnia 01 lipca 2021 r. wprowadza promocyjne opłaty dla usług roamingowych dotyczących Wielkiej Brytanii określone w cenniku promocyjnym „Usługi roamingowe i międzynarodowe dla Wielkiej Brytanii – dla Abonentów i Abonentów Mix oraz Użytkowników systemu na kartę, Internet na kartę, Heyah na kartę oraz tu Biedronka w T‑Mobile”.

W przypadku braku akceptacji zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia Umowy, które można zrealizować do dnia wejścia zmian w życie, tj. do dnia 1 lipca 2021 r. Jednakże w takim przypadku Operator będzie uprawniony do roszczenia z tytułu rozwiązania umowy przed upływem umówionego terminu. Wypowiedzenia dokonuje się składając pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci T‑Mobile lub wysyłając je na adres: T‑Mobile Polska SA, Biuro Obsługi Abonenta, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem pod numerem 602 900 000 dla Abonentów T‑Mobile lub 602 960 200 dla Abonentów T‑Mobile Mix oraz Użytkowników systemu na kartę.

WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ „USŁUGI ROAMINGOWE I MIĘDZYNARODOWE DLA WIELKIEJ BRYTANII – DLA ABONENTÓW, ABONENTÓW MIX ORAZ UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU NA KARTĘ, INTERNET NA KARTĘ, HEYAH NA KARTĘ ORAZ TU BIEDRONKA W T-MOBILE”

Aktualizacja z dnia 01.07.2021 dotycząca ogłoszenia z dnia 31 maja 2021: obowiązywanie warunków promocyjnych rozpocznie się od dnia 12 lipca 2021 r. W związku ze zmianą daty obowiązywania warunków promocyjnych, prawo abonenta do wypowiedzenia Umowy również zostaje wydłużone do 12 lipca 2021r. Jednocześnie informujemy, że pozostałe warunki promocji pozostają niezmienione.

Aktualizacja z dnia 12.07.2021 dotycząca ogłoszenia z dnia 31 maja 2021: obowiązywanie warunków promocyjnych rozpocznie się od dnia 18 lipca 2021 r. W związku ze zmianą daty obowiązywania warunków promocyjnych, prawo abonenta do wypowiedzenia Umowy również zostaje wydłużone do 18 lipca 2021r. Jednocześnie informujemy, że pozostałe warunki promocji pozostają niezmienione.