Informacje i pomocCenniki i dokumenty

Ogłoszenie z dnia 29.04.2021 r. o zniesieniu limitu prędkości 15Mb/s w ofertach dla Użytkowników T‑Mobile na kartę w taryfie Frii.

T‑Mobile Polska S.A. informuje, iż od 30.05.2021 r. zmianie ulegają warunki umowy dla Użytkowników usług przedpłaconych w systemie na kartę w taryfie Frii, we wszystkich niżej wymienionych dokumentach ofert, z których aktualnie korzystają ci Użytkownicy.
Usuwane jest następujące postanowienie, dotyczące limitu prędkości na korzystanie z transmisji danych w ramach Mobilnego Internetu:
„Korzystanie z transmisji danych w ramach usługi mobilnego internetu odbywa się z prędkością do 15Mb/s dla pobieranych i wysyłanych danych.”

Warunki ofert promocyjnych dla Użytkowników T-Mobila na kartę, których dotyczy zmiana:

Warunki Oferty Promocyjnej "Nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich, Supernet Video i 1 GB za 5 zł" dla Użytkoników T-Mobila na kartę Warunki Oferty Promocyjnej "Nielimitowane rozmowy, SMS-y i 10 GB za 25 zł" dla Użytkowników T‑Mobile na kartę Warunki Oferty Promocyjnej "Nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich, Supernet video i 10 GB za 30 zł" dla Użytkowników T‑Mobile na kartę Warunki Oferty Promocyjnej "Bez limitu za 1 zł dziennie" dla Użytkowników T‑Mobile na kartę Warunki Oferty Promocyjnej "Ekstra Internet" dla Użytkowników T‑Mobile na kartę, korzystających z oferty "Nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y do wszystkich, Supernet Video i 1 GB za 5 zł" Warunki Oferty Promocyjnej "Ekstra Internet" dla Użytkowników T‑Mobile na kartę, korzystających z oferty "Nielimitowane rozmowy, SMS-y i 10 GB za 25 zł" Warunki Oferty Promocyjnej "Ekstra Internet" dla Użytkowników T‑Mobile na kartę, korzystających z oferty "Nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y do wszystkich, Supernet Video i 10 GB za 30 zł" Warunki Oferty Promocyjnej "Ekstra Internet" dla Użytkowników T‑Mobile na kartę, korzystających z Oferty "Bez limitu za 1 zł dziennie"

Wprowadzona zmiana w warunkach umowy oznacza zniesienie wskazanych limitów prędkości oraz powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych.

W przypadku braku akceptacji powyższej zmiany Użytkownicy mają prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych najpóźniej do dnia wejścia tych zmian w życie.