Informacje i pomocCenniki i dokumenty

Ogłoszenie z dnia 02.02.2018 r.

T‑Mobile Polska S.A. („T‑Mobile”) informuje, iż w okresie od dnia 02.02.2018 r. do wycofania, wprowadza okresowo nowe Warunki oferty Promocyjnej „Darmowe rozmowy i SMS-y w T‑Mobile” dla Użytkowników T‑Mobile na Kartę, dotyczące usługi krajowych rozmów oraz SMSów do T‑Mobile oraz Heyah (z wyłączeniem rozmów i SMSów do tuBiedronka). oferta promocyjna obejmuje Użytkowników T‑Mobile na Kartę, którzy aktywowali dowolną taryfę do dnia 21.06.2017 r. Istota zmiany polega na przyznaniu uprawnionym Użytkownikom benefitu polegającego na tym, że mogą oni bez pomniejszenia stanu konta:

  • a. wykonywać krajowe połączenia na mobilne numery T‑Mobile oraz Heyah
  • b. wysyłać krajowe wiadomości tekstowe SMS na mobilne numery T‑Mobile oraz Heyah.

Zmiana oznacza obniżenie ceny. Prawo do wskazanego benefitu daje doładowanie konta kwotą min. 5 zł w okresie trwania oferty promocyjnej. Zmiana wprowadzana jest wyłącznie na okres od 02.02.2018r. do wycofania, co oznacza, że po tym okresie obowiązują warunki sprzed zmiany. Szczegóły dotyczące zmiany znajdują się tutaj. Dodanie do umowy wskazanym Użytkownikom T‑Mobile na Kartę dokumentu zatytułowanego Warunki oferty Promocyjnej „Darmowe rozmowy i SMS-y w T‑Mobile” nastąpi z dniem 02.03.2018 r. W przypadku braku akceptacji zmiany, objęci nią Użytkownicy mają prawo rozwiązać umowę do tego dnia. opłaty za wykonywanie połączeń i wysyłanie SMS-ów do sieci T‑Mobile oraz Heyah w roamingu w Strefie Roamingowej 1A będą rozliczane zgodnie z obowiązującym Użytkownika cennikiem roamingowym, jak za połączenia i SMS-y do pozostałych operatorów sieci komórkowych innych niż T‑Mobile, w Polsce oraz w Strefie Roamingowej 1A.