Informacje i pomocCenniki i dokumenty

Ogłoszenie z dnia 12.04.2019 r. dla Abonentów (Postpaid) T-Mobile, Rynek Konsumencki

T-Mobile Polska S.A. dokonuje z dniem 15 maja 2019r. zmiany cen większości usług międzynarodowych dla strefy międzynarodowej obejmującej Unię Europejską oraz kraje/terytoria nienależące do unii, ale należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Istota zmian wynika z konieczności wdrożenia przepisów prawa Unii Europejskiej i polega na obniżeniu cen dla tych usług. Aktualna lista krajów/terytoriów wchodzących w skład tej strefy jest tutaj.

W przypadku braku akceptacji zmian mają Państwo prawo wypowiedzieć umowę w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami do dnia 15 maja 2019r. W przypadku skorzystania przez Państwa ze wskazanego prawa, T-Mobile przysługuje roszczenie o zapłatę kwoty przewidzianej umową. Roszczenia takiego nie przewidują umowy w systemie prepaid na kartę oraz inne obowiązujące na czas nieokreślony.

Pod kolejnymi trzema linkami udostępniamy: cenniki z zasadami dla okresu do dnia 14 maja 2019r. włącznie (sprzed wejścia w życie zmian), cenniki z zasadami dla okresu od dnia 15 maja 2019r. (tj. po wejściu zmian) oraz treść zmiany w cennikach.

CENNIKI ZAWIERAJĄCE CENY USŁUG MIĘDZYNARODOWYCH Z ZASADAMI DLA OKRESU DO DNIA 14 MAJA 2019R. WŁĄCZNIE.

CENNIKI ZAWIERAJĄCE CENY USŁUG MIĘDZYNARODOWYCH Z ZASADAMI DLA OKRESU OD DNIA 15 MAJA 2019R.

Cennik taryfy Telefon Domowy (od 25.12.2014) – ze zmianami z dnia 15.05.2019 Cennik Taryfy T Data (od 21.11.2018) - ze zmianami z dnia 15.05.2019 Cennik Taryfy T Data (od 01.07.2018) - ze zmianami z dnia 15.05.2019 Cennik Taryfy T Data (od 17.09.2017) - ze zmianami z dnia 15.05.2019 Cennik taryfy T (od 15.09.2016) - ze zmianami z dnia 15.05.2019 Cennik taryfy T (od 15.09.2016) - ze zmianami z dnia 15.05.2019 Cennik taryfy T (2) (od 01.07.2018) - ze zmianami z dnia 15.05.2019 Cennik taryfy T (2) (od 12.12.2016) - ze zmianami z dnia 15.05.2019 Cennik taryfy T (2) od 12.12.2016) - ze zmianami z dnia 15.05.2019 Cennik taryfy T (3) (od 30.08.2018) - ze zmianami z dnia 15.05.2019 Cennik taryfy T (3) (od 21.11.2018) - ze zmianami z dnia 15.05.2019 Cennik Trayfy T (Migracja C) (od 15.11.2018) - ze zmianami z dnia 15.05.2019 Cennik Trayfy T (Migracja C) (od 6.12.2018) - ze zmianami z dnia 15.05.2019 Cennik taryfy Data (2) (od 21.11.2018) - ze zmianami z dnia 15.05.2019 Cennik taryfy Data (2) (od 01.07.2018) - ze zmianami z dnia 15.05.2019 Cennik taryfy Data (2) (od 08.12.2016) - ze zmianami z dnia 15.05.2019 Cennik usług dla taryf Jump (od 05.06.2014) - ze zmianami z dnia 15.05.2019 Cennik usług dla taryf Jump (od 25.12.2014) - ze zmianami z dnia 15.05.2019 Cennik usług dla Taryf Rodzinnych (06.06.2011) - ze zmianami z dnia 15.05.2019 Cennik usług dla Taryf Rodzinnych (01.08.2012) - ze zmianami z dnia 15.05.2019 Cennik taryfy Nowa Taryfa Domowa (od 25.12.2014) - ze zmianami z dnia 15.05.2019 Cennik taryfy Nowa Taryfa Domowa (od 01.08.2012) - ze zmianami z dnia 15.05.2019 Cennik taryfy Nowa Taryfa Domowa (od 15.05.2013) - ze zmianami z dnia 15.05.2019 Cennik taryfy Nowa Taryfa Domowa (od 05.06.2011) - ze zmianami z dnia 15.05.2019

ZMIANY W CENNIKACH ZAWIERAJACYCH CENY USŁUG MIĘDZYNARODOWYCH.

Treści przekreślone są usuwane a treści podkreślone są wstawiane do dokumentów.

Cennik taryfy Telefon Domowy (od 25.12.2014) – ze zmianami z dnia 15.05.2019 Cennik Taryfy T Data (od 21.11.2018) - ze zmianami z dnia 15.05.2019 Cennik Taryfy T Data (od 01.07.2018) - ze zmianami z dnia 15.05.2019 Cennik Taryfy T Data (od 17.09.2017) - ze zmianami z dnia 15.05.2019 Cennik taryfy T (od 15.09.2016) - ze zmianami z dnia 15.05.2019 Cennik taryfy T (od 15.09.2016) - ze zmianami z dnia 15.05.2019 Cennik taryfy T (2) (od 01.07.2018) - ze zmianami z dnia 15.05.2019 Cennik taryfy T (2) (od 12.12.2016) - ze zmianami z dnia 15.05.2019 Cennik taryfy T (2) od 12.12.2016) - ze zmianami z dnia 15.05.2019 Cennik taryfy T (3) (od 30.08.2018) - ze zmianami z dnia 15.05.2019 Cennik taryfy T (3) (od 21.11.2018) - ze zmianami z dnia 15.05.2019 Cennik Trayfy T (Migracja C) (od 15.11.2018) - ze zmianami z dnia 15.05.2019 Cennik Trayfy T (Migracja C) (od 6.12.2018) - ze zmianami z dnia 15.05.2019 Cennik taryfy Data (2) (od 21.11.2018) - ze zmianami z dnia 15.05.2019 Cennik taryfy Data (2) (od 01.07.2018) - ze zmianami z dnia 15.05.2019 Cennik taryfy Data (2) (od 08.12.2016) - ze zmianami z dnia 15.05.2019 Cennik usług dla taryf Jump (od 05.06.2014) - ze zmianami z dnia 15.05.2019 Cennik usług dla taryf Jump (od 25.12.2014) - ze zmianami z dnia 15.05.2019 Cennik usług dla Taryf Rodzinnych (06.06.2011) - ze zmianami z dnia 15.05.2019 Cennik usług dla Taryf Rodzinnych (01.08.2012) - ze zmianami z dnia 15.05.2019 Cennik taryfy Nowa Taryfa Domowa (od 25.12.2014) - ze zmianami z dnia 15.05.2019 Cennik taryfy Nowa Taryfa Domowa (od 01.08.2012) - ze zmianami z dnia 15.05.2019 Cennik taryfy Nowa Taryfa Domowa (od 15.05.2013) - ze zmianami z dnia 15.05.2019 Cennik taryfy Nowa Taryfa Domowa (od 05.06.2011) - ze zmianami z dnia 15.05.2019