Informacje i pomocCenniki i dokumenty

Informacja z dnia 14.10.2020 r. o zmianie wysokości kapitału zakładowego T‑Mobile Polska S.A.

Informujemy, iż nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego T‑Mobile Polska S.A., który po tej zmianie wynosi 711 210 000 zł.

Informacja ta nie stanowi zmiany warunków umowy.