Informacje i pomocCenniki i dokumenty

OGŁOSZENIE Z DNIA 29 STYCZNIA 2021 r. W SPRAWIE ZMIAN DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU T‑MOBILE NA KARTĘ KORZYSTAJĄCYCH W TARYFY „FRII” W ZAKRESIE CENNIKA TARYFY „FRII” ORAZ CENNIKA ROAMINGOWEGO EUROPA I ŚWIAT NR 2 DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU T‑MOBILE NA KARTĘ.

T-Mobile Polska S.A. („T-Mobile”) informuje, że z dniem 01 marca 2021 r. dokonuje zmiany warunków Umowy oraz zmiany w treści cenników dla Użytkowników systemu T‑Mobile na kartę korzystających z Taryfy „Frii”.

Zmiana polega na podwyższeniu dotychczasowej wysokości stawek za połączenie wychodzące, wysłane SMS, wysłanie MMS-a oraz transmisję danych.

W związku z powyższym zmieniamy treść postanowień Cennika Taryfy „Frii” dla Użytkowników systemu T‑Mobile na kartę oraz Cennika Usług roamingowych Nowy Roaming "Europa i Świat" nr 2 dla Użytkowników systemu T‑Mobile na kartę.

Informujemy, że ze względu na wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, Wielka Brytania dla celów naliczania stawek za połączenia roamingowe została umieszczona w Strefie Roamingowej 1B a za połączenia międzynarodowe – w Strefie międzynarodowej 1. Aktualna lista krajów/terytoriów wchodzących w skład Strefy Roamingowej 1A jest tutaj.

W przypadku braku akceptacji zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia Umowy, które można zrealizować do dnia wejścia zmian w życie, tj. do 1 marca 2021 r. Wypowiedzenia dokonuje się składając pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci T‑Mobile lub wysyłając je na adres: T‑Mobile Polska SA, Biuro Obsługi Abonenta, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem pod numerem 602 960 200.

W poniższych zakładkach udostępniamy:

CENNIKI TARYFY „FRII” DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU T‑MOBILE NA KARTĘ

Pod kolejnymi linkami udostępniamy: cenniki taryfy „Frii” dla Użytkowników systemu T‑Mobile na kartę z zasadami dla okresu do dnia 28 lutego 2021 r. włącznie (sprzed wejścia w życie zmian), cenniki taryfy „Frii” dla Użytkowników systemu T‑Mobile na kartę z zasadami dla okresu od dnia 01 marca 2021 r. (tj. po wejściu zmian) oraz treść zmiany w cennikach taryfy „Frii” dla Użytkowników systemu T‑Mobile na kartę.

CENNIK TARYFY „FRII” DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU T‑MOBILE NA KARTĘ OBOWIĄZUJĄCE DO DNIA 28 LUTEGO 2021 r.

CENNIK TARYFY „FRII” DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU T‑MOBILE NA KARTĘ DLA OKRESU OD DNIA 01 MARCA 2021 r.

ZMIANY W CENNIKU TARYFY „FRII” DLA UŻYTKOWNIKÓW T‑MOBILE NA KARTĘ

Treści przekreślone są usuwane a treści podkreślone są wstawiane do dokumentów.

Cennik dla taryf: "Frii"

Cennik Taryfy Frii w systemie T‑Mobile na kartę (obowiązujący od 25.12.2014 r.) w trybie edycji zmian obowizującymi od dnia 01.03.2021 r. 

CENNIKI USŁUG ROAMINGOWYCH I ZMIANY ICH DOTYCZĄCE

Pod kolejnymi linkami udostępniamy: cenniki usług roamingowych z zasadami dla okresu do dnia 28 lutego 2021 r. włącznie (sprzed wejścia w życie zmian), cenniki usług roamingowych z zasadami dla okresu od dnia 01 marca 2021 r. (tj. po wejściu zmian) oraz treść zmiany w cennikach usług roamingowych.

CENNIKI USŁUG ROAMINGOWYCH Z ZASADAMI DLA OKRESU DO DNIA 28 LUTEGO 2021 r.

CENNIKI USŁUG ROAMINGOWYCH Z ZASADAMI DLA OKRESU OD DNIA 01 MARCA 2021 r.

ZMIANY W CENNIKACH USŁUG ROAMINGOWYCH

Nie możesz odczytać pliku - kliknij tutaj i ściągnij bezpłatny program Adobe Reader.