Pomoc techniczna

Po wszelkie informacje zapraszamy do oddzielnej strony informacyjnej.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Jakich informacji Ci zabrakło?

Twoja opinia została wysłana. Dziękujemy za wsparcie.
Więcej

Po wszelkie informacje zapraszamy do oddzielnej strony informacyjnej.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Jakich informacji Ci zabrakło?

Twoja opinia została wysłana. Dziękujemy za wsparcie.
Więcej

Po wszelkie informacje zapraszamy do oddzielnej strony informacyjnej.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Jakich informacji Ci zabrakło?

Twoja opinia została wysłana. Dziękujemy za wsparcie.
Więcej

To możliwość korzystania z telefonu komórkowego poza granicami kraju. O roamigu międzynarodowym mówimy od momentu zalogowania się twojego telefonu komórkowego do sieci zagranicznego operatora telefonii komórkowej.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Jakich informacji Ci zabrakło?

Twoja opinia została wysłana. Dziękujemy za wsparcie.

Klient roaming międzynarodowy może aktywować w momencie podpisania umowy, w salonie lub sklepie firmowym T-Mobile Polska S.A. przez aplikację mobilną Mój T-Mobile oraz przez Konsultanta infolinii +48 602900000.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Jakich informacji Ci zabrakło?

Twoja opinia została wysłana. Dziękujemy za wsparcie.

To czy usługa roamingu jest aktywna można najszybciej sprawdzić po zalogowaniu się do aplikacji mobilnej Mój T-Mobile. Można też to sprawdzić u konsultanta w salonie lub sklepie firmowym T-Mobile Polska S.A.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Jakich informacji Ci zabrakło?

Twoja opinia została wysłana. Dziękujemy za wsparcie.

Dla nowo podpisanych umów aktywacja usługi roamingu międzynarodowego trwa maksymalnie do 48 godzin od momentu podpisania umowy. Jeżeli Klient korzysta już z usług T-Mobile to aktywacja nie powinna przekroczyć 30 minut od momentu złożenia dyspozycji. Należy pamiętać o tym, że aby usługa roamingu międzynarodowego działała poprawnie koniczne jest po przekroczeniu granicy włączenie i wyłączenie telefon.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Jakich informacji Ci zabrakło?

Twoja opinia została wysłana. Dziękujemy za wsparcie.

Unia Europejska w celu zapobiegania niestandardowemu lub niewłaściwemu korzystaniu z usług w roamingu np. stałemu korzystaniu z usług poza granicami kraju wprowadziła Politykę Uczciwego Korzystania z zasady „Roam Like At Home (Roaming jak w kraju), W przypadku stwierdzenia, że usługi roamingu są wykorzystywane dla celów innych niż okresowe podróże, T-Mobile może stosować dodatkowe opłaty w maksymalnej wysokości regulowanych stawek hurtowych.

Opłaty dodatkowe mogą być naliczone klientom, którzy w ciągu ostatnich 4 miesięcy:
a) częściej przebywali w roamingu w UE niż w kraju;
b) więcej korzystali z usług telekomunikacyjnych w roamingu w UE niż w kraju.

Klienci każdorazowo będą informowani z wyprzedzeniem o zastosowaniu opłat wynikających z polityki Uczciwego Korzystania z „Roam Like At Home (Roaming jak w kraju)”. Treść Polityki Uczciwego Korzystania dołączamy do każdego cennika roamingowego. Znajduje się ona na ostatnich stronach cennika.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Jakich informacji Ci zabrakło?

Twoja opinia została wysłana. Dziękujemy za wsparcie.

Tak. Można zamówić jednocześnie kilka pakietów „Travel &Surf UE/ Świat”.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Jakich informacji Ci zabrakło?

Twoja opinia została wysłana. Dziękujemy za wsparcie.

Promy i Statki to specjalna „kategoria” która taryfikowana jest inaczej niż Unia Europejska. Opłaty za takie połączenia są wyższe i nie są rozliczane w ramach paczek UE.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Jakich informacji Ci zabrakło?

Twoja opinia została wysłana. Dziękujemy za wsparcie.