Płatności i faktury

Mam dwa telefony na fakturze. Na stronie trzeciej przy Rozliczeniu wszystkich numerów mam podane kwoty brutto z podsumowaniem opłat dla każdego z numerów. Suma tych kwot różni się o 1 grosz od kwoty do zapłaty. Z czego to wynika?

Jest to wynikiem zaokrąglenia do pełnych groszy w przypadku doliczania podatku VAT do wartości netto.

Zasady naliczania podatku są takie, że na Fakturze VAT sumujemy wszystkie usługi z wszystkich numerów w danej kategorii podatkowej dopiero od tej sumy liczymy podatek VAT. Zaokrąglenie do pełnego grosza występuje raz.

Na rozliczeniu poszczególnych numerów zaokrąglenie może natomiast wystąpić kilka razy przy ubruttowieniu opłat z każdej pozycji A1 Abonamenty i opłaty cykliczne czy A2 Naliczenia dodatkowe lub A3 Inne opłaty na każdym z numerów.

Zaokrąglenia do pełnego grosza mogą być zarówno w górę jak i w dół.

Zawsze powinieneś wpłacić sumę wskazaną w pozycji A+B Twoja kwota do zapłaty umieszczoną na pierwszych stronach dokumentu.