Reklamacje

Przedłużenie umowy na dodatkowy czas oznaczony.

Na dodatkowy czas oznaczony składa się: 30 dni, które w przypadku nieprzedłużania Umowy pozostałyby do końca poprzedniego czasu oznaczonego i 12 Cykli rozliczeniowych, na które umowa zostaje przedłużona w dodatkowym czasie oznaczonym. W dodatkowych okresie oznaczonym obowiązuje kara umowna, która jest różna od wysokości kary w ‘pierwotnym’ czasie oznaczonym. Kary w dodatkowym czasie oznaczonym równa jest uldze udzielonej w dodatkowym okresie oznaczonym i oznaczona jest w Kontrakcie Głównym (Umowa o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych UoŚUT). Kara umowna w dodatkowym okresie oznaczonym ulega proporcjonalnemu pomniejszaniu w trakcie umowy rozpoczynając od dnia w którym nastąpiło przedłużenie na dodatkowy czas oznaczony. Klauzula przedłużenia umowy na dodatkowy czas oznaczony jest integralnym elementem umowy i nie ma możliwości rezygnacji z tej klauzuli w momencie podpisywania umowy. Przedłużenie umowy na dodatkowy czas oznaczony nie podlega opłacie za aktywację aneksu. Przedłużenie na dodatkowy czas dotyczy konkretnego kodu promocji. Zapisy regulujące warunki przedstawione są w odpowiednim regulaminie promocji oraz w odpowiednim Kontrakcie Głównym UoŚUT.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Jakich informacji Ci zabrakło?

Twoja opinia została wysłana. Dziękujemy za wsparcie.