zamknij
Uprzejmie informujemy, iż wszystkie wskazane na stronie sklepy są dla Państwa dostępne – dotyczy to również placówek zlokalizowanych w Galeriach Handlowych. Sprawdź mapę sieci sprzedaży.

Internet mobilny

Jeśli dokonam zmiany limitu danych na wyższy, czy będę mógł powrócić do limitu początkowego?

Tak. Dyspozycja zostanie zrealizowana od następnego cyklu rozliczeniowego.