Ochrona Zdrowia Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A.

Okres trwania: miesięczne odnawialne
dla kogo: dla wszystkich

Ważna informacja dla klientów NN Life TUnŻiR (wcześniej MetLife TUnŻiR)

Jak zgłosić roszczenie?

Informacje o obsłudze roszczeń, wymaganych dokumentach i możliwościach ich poświadczania znajdują się na stronie www.metlife.pl. Znajdziesz je również we wniosku o wypłatę świadczenia dla klientów instytucji finansowych lub dostawców usług telekomunikacyjnych.

Telefon

+48 881 971 001

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) 

Pismo na adres

NN TUnŻ S.A.

Skrytka pocztowa nr 25, 26-614 Radom

Cennik

Zakres świadczeń Wariant Standard Wariant Komfort Wariant Premium Wariant Premium+
Śmierć Ubezpieczonego z dowolnej przyczyny 12 x składka miesięczna 12 x składka miesięczna 12 x składka miesięczna 12 x składka miesięczna
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego nowotworu złośliwego, udaru lub zawału mięśnia sercowego 8 000 zł 13 000 zł 20 000 zł 24 000 zł
Składka miesięczna za ubezpieczenie 12,50 zł 17,00 zł 25,00 zł 30,00 zł

Szczegółowe warunki udzielania ochrony w ramach Umowy Ubezpieczenie na życie oraz na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego, udaru lub zawału mięśnia sercowego Ochrona Zdrowia, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A., znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które są dostępne TUTAJ.

Opis usługi

Ubezpieczenie Ochrona Zdrowia to:

  • wsparcie finansowe dla Ubezpieczonego na walkę z chorobą
  • dostępne dla Abonentów sieci T-Mobile

Ubezpieczenie Ochrona Zdrowia to także:

  • dodatkowe środki finansowe dla Ubezpieczonego na walkę z chorobą w przypadku zdiagnozowania nowotworu złośliwego, udaru lub zawału mięśnia sercowego
  • zawarcie Umowy bez zbędnych formalności, kwestionariuszy medycznych i badań medycznych
  • składka za ubezpieczenie doliczana do faktury za usługi telekomunikacyjne
  • ochrona przez całą dobę, na całym świecie

Dokumenty do pobrania