Ochrona na Wypadek (Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.)

Okres trwania: miesięczne odnawialne
dla kogo: dla wszystkich

Ważna informacja dla klientów MetLife

Jak zgłosić roszczenie?

Formularz do zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego dostępny jest w zakładce Dokumenty do pobrania oraz na stronie www.nn.pl.

Telefon

+48 881 971 001

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) 

Pismo na adres

Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe Sp. z o.o.

Skrytka pocztowa nr 25, 26‑614 Radom

Cennik

Pakiet Indywidualny

Zakres świadczeń Wariant Standard Wariant Komfort Wariant Premium Wariant Premium+
Ubezpieczony: Śmierć wskutek NW 45 000 zł 70 000 zł 110 000 zł 140 000 zł
Ubezpieczony: Śmierć wskutek NW komunikacyjnego 15 000 zł 25 000 zł 50 000 zł 60 000 zł
Ubezpieczony: Pobyt w szpitalu wskutek NW (dzienne świadczenie szpitalne) 250 zł / dziennie 300 zł / dziennie 400 zł / dziennie 450 zł / dziennie
Składka miesięczna za ubezpieczenie 12,50 zł 17,00 zł 25,00 zł 30,00 zł

Pakiet Duet

Zakres świadczeń Wariant Premium Wariant Premium+
Ubezpieczony: Śmierć wskutek NW 110 000 zł 140 000 zł
Ubezpieczony: Śmierć wskutek NW komunikacyjnego 50 000 zł 60 000 zł
Ubezpieczony: Pobyt w szpitalu wskutek NW (dzienne świadczenie szpitalne) 400 zł / dziennie 450 zł / dziennie
Małżonek lub Partner Ubezpieczonego: Śmierć wskutek NW 110 000 zł 140 000 zł
Małżonek lub Partner Ubezpieczonego: Śmierć wskutek NW komunikacyjnego 50 000 zł 60 000 zł
Małżonek lub Partner Ubezpieczonego: Pobyt w szpitalu wskutek NW (dzienne świadczenie szpitalne) 400 zł / dziennie 450 zł / dziennie
Składka miesięczna za ubezpieczenie 40,00 zł 48,00 zł

Pakiet Rodzicielski

Zakres świadczeń Wariant Premium Wariant Premium+
Ubezpieczony: Śmierć wskutek NW 110 000 zł 140 000 zł
Ubezpieczony: Śmierć wskutek NW komunikacyjnego 50 000 zł 60 000 zł
Ubezpieczony: Pobyt w szpitalu wskutek NW (dzienne świadczenie szpitalne) 400 zł / dziennie 450 zł / dziennie
Dziecko Ubezpieczonego:Pobyt w szpitalu wskutek NW (dzienne świadczenie szpitalne) 200 zł / dziennie 225 zł / dziennie
Składka miesięczna za ubezpieczenie 34,00 zł 40,00 zł

Pakiet Rodzinny

Zakres świadczeń Wariant Premium Wariant Premium+
Ubezpieczony: Śmierć wskutek NW 110 000 zł 140 000 zł
Ubezpieczony: Śmierć wskutek NW komunikacyjnego 50 000 zł 60 000 zł
Ubezpieczony: Pobyt w szpitalu wskutek NW (dzienne świadczenie szpitalne) 400 zł / dziennie 450 zł / dziennie
Małżonek lub Partner Ubezpieczonego: Śmierć wskutek NW 110 000 zł 140 000 zł
Małżonek lub Partner Ubezpieczonego: Śmierć wskutek NW komunikacyjnego 50 000 zł 60 000 zł
Małżonek lub Partner Ubezpieczonego: Pobyt w szpitalu wskutek NW (dzienne świadczenie szpitalne) 400 zł / dziennie 450 zł / dziennie
Dziecko Ubezpieczonego:Pobyt w szpitalu wskutek NW (dzienne świadczenie szpitalne) 200 zł / dziennie 225 zł / dziennie
Składka miesięczna za ubezpieczenie 49,00 zł 58,00 zł

Ochrony ubezpieczeniowej udziela Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Szczegółowe warunki udzielania ochrony w ramach Umowy Ubezpieczenie na wypadek następstw NW lub NW komunikacyjnego Ochrona na Wypadek, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Nationale-Nederlanden, znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które są dostępne TUTAJ.

Opis usługi

Ochrona na Wypadek

  • wsparcie finansowe dla Ubezpieczonego i jego bliskich w trudnych życiowych sytuacjach
  • ubezpieczenie dla Abonentów sieci T-Mobile

Ochrona na Wypadek to także:

  • dodatkowe środki finansowe:
  • dla Ubezpieczonego - w przypadku pobytu w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku (NW) oraz
  • dla najbliższych Ubezpieczonego - w razie jego śmierci wskutek NW oraz NW komunikacyjnego
  • możliwość objęcia ochroną życia i zdrowia Twojego Małżonka lub Partnera oraz zdrowia Twoich Dzieci
  • zawarcie Umowy bez zbędnych formalności, kwestionariuszy medycznych i badań medycznych
  • składka za ubezpieczenie doliczana do Twojej faktury za usługi telekomunikacyjne
  • ochrona przez całą dobę, na całym świecie

Dokumenty do pobrania