Ochrona na Wypadek Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A.

Okres trwania: miesięczne odnawialne
dla kogo: dla wszystkich

Ważna informacja dla klientów NN Life TUnŻiR (wcześniej MetLife TUnŻiR)

Jak zgłosić roszczenie?

Informacje o obsłudze roszczeń, wymaganych dokumentach i możliwościach ich poświadczania znajdują się na stronie www.metlife.pl. Znajdziesz je również we wniosku o wypłatę świadczenia dla klientów instytucji finansowych lub dostawców usług telekomunikacyjnych.

Telefon

+48 881 971 001

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) 

Pismo na adres

NN TUnŻ S.A.

Skrytka pocztowa nr 25, 26-614 Radom

Cennik

Zakres świadczeń Wariant Standard Wariant Komfort Wariant Premium Wariant Premium+
Śmierć Ubezpieczonego z dowolnej przyczyny 12 x składka miesięczna 12 x składka miesięczna 12 x składka miesięczna 12 x składka miesięczna
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW 45 000 zł 70 000 zł 110 000 zł 140 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW komunikacyjnego 15 000 zł 25 000 zł 50 000 zł 60 000 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW 250 zł / dziennie 300 zł / dziennie 400 zł / dziennie 450 zł / dziennie
Składka miesięczna za ubezpieczenie 12,50 zł 17,00 zł 25,00 zł 30,00 zł

Szczegółowe warunki udzielania ochrony w ramach Umowy Ubezpieczenie na życie oraz na wypadek następstw NW lub NW komunikacyjnego Ochrona na Wypadek, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A., znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które są dostępne TUTAJ.

Opis usługi

Ubezpieczenie Ochrona na wypadek to:

  • wsparcie finansowe dla Ubezpieczonego i jego bliskich w trudnych życiowych sytuacjach
  • dostępne dla Abonentów sieci T-Mobile

Ubezpieczenie Ochrona na wypadek to także:

  • dodatkowe środki finansowe:
    • dla Ubezpieczonego - w przypadku pobytu w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku (NW) oraz
    • dla najbliższych Ubezpieczonego - w razie jego śmierci wskutek NW oraz NW komunikacyjnego
  • zawarcie Umowy bez zbędnych formalności, kwestionariuszy medycznych i badań medycznych
  • składka za ubezpieczenie doliczana do faktury za usługi telekomunikacyjne
  • ochrona przez całą dobę, na całym świecie

Dokumenty do pobrania